fbpx
Tuesday, April 23, 2024

Unit 9: Cities of the future – Project

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points. (Làm việc theo nhóm 4-6 em. Thảo luận và quyết định về một thành phố lý tưởng trong tương lai. Em có thể mở rộng ý tưởng mà em đã nghĩ đến trong phần COMMUNICATION. Hãy đề cập đến những vấn đề sau:)

Học sinh vận dụng kiến thức đã học trong toàn bài và dựa trên những gợi ý ở bài tập 1 để nêu ý kiến.Học sinh ghi lại ý kiến đóng góp của các bạn trong nhóm và sắp xếp ý tưởng để trình bày. Sau đó hãy thiết kế một tờ bích chương quảng cáo đế xây dựng thành phố lý tưởng của em. Bổ sung các hình vẽ minh họa và sử dụng những ví dụ gợi ý trong sách hoặc ý tưởng của chính mình.

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world. (ãy giới thiệu tờ bích chương quảng cáo của em trước lớp. Trình bày những nét chính và giải thích điều gì khiến cho thành phô của em là thành phố đáng sống nhất trên thế giới)

Học sinh làm việc theo yêu cầu.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular