fbpx
Monday, September 25, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Tiếng anh 12 thí điểmUnit 9: Choosing a career - Communication and Culture

Unit 9: Choosing a career – Communication and Culture

Communication

1. Listen to Peter, Jane, and Mary talking about their summer jobs. What does each person do? Write his/her job under each picture. (Nghe Peter, Jane, và Mary nói về việc làm mùa hè của họ. Mỗi người đã làm gì? Viết công việc của họ dưới mỗi bức ảnh.)

1. dishwasher 2. tutor 3. tour guide

2. Listen again. Do Peter, Jane, and Mary like their jobs? Why or why not? Tick the correct column and take notes in the table below. (Lắng nghe một lần nữa. Peter, Jane, và Mary có thích công việc của mình không? Tại sao hoặc tại sao không? Đánh dấu vào cột chính xác và ghi chép trong bảng dưới đây.)

Names Likes Doesn’t like Reasons
Peter x It’s a pretty hard job. It’s hot in the kitchen.
Jane x She loves working with the kids. It’s fun
Mary x The work’s very interesting.

She has the opportunity to see lots of historical buildings and sights.

3. Work in groups. Imagine you are going to do a summer job. Tell your group about your job and why you like or dislike it. (Làm việc theo nhóm. Hãy tưởng tượng bạn sắp làm một công việc mùa hè. Nói cho nhóm của bạn về công việc của bạn và lý do tại sao bạn thích hoặc không thích nó.)

Culture

1. Read the text about a year out and answer the questions that follow. (Đọc văn bản về một năm và trả lời những câu hỏi tiếp theo)

Hướng dẫn dịch

Tom vừa mới hoàn thành trình độ A của mình và đã có một chỗ ở trường đại học, nhưng anh ấy thực sự muốn nghỉ ngơi từ thế giới học tập. Giống như nhiều người trẻ ngày nay, ông nghĩ đến việc phải mất một năm trước, hoặc như mọi người thường nói, dành một năm ở ‘trường đại học của cuộc sống.

Có rất nhiều thứ để Tom chọn. Anh ta có thể làm việc trong ngân hàng hoặc làm công việc cộng đồng. Anh ta thậm chí còn có thể làm một điều phiêu lưu, chẳng hạn như tham gia một chuyến thám hiểm vào rừng nhiệt đới. Kinh nghiệm sẽ mở rộng tầm nhìn của ông và dạy cho ông những kỹ năng mới. Nó cũng có thể cho anh ta cơ hội để kiếm được một số tiền, mà sẽ rất hữu ích khi anh ta cuối cùng bắt đầu nghiên cứu của mình.

Trước khi Tom quyết định dành một năm trống rỗng, anh phải chắc chắn rằng trường đại học sẽ giữ chỗ cho anh cho đến năm sau. Hầu hết đều rất vui khi làm điều này, vì họ thấy rằng những sinh viên năm đầu này trưởng thành hơn, tự tin và độc lập hơn. Nhưng mỗi học sinh nên biết rằng đó là một năm ra, không phải là một năm đi. Trường đại học của ông ta sẽ muốn biết ông ta sẽ làm gì Họ sẽ không được rất vui nếu anh ta chỉ muốn không làm gì cả một năm.

1. He would really like a break from the academic world.

2. He could work in a bank or do community work. He might even do something adventurous, such as joining an expedition to a rainforest.

3. His experience during a gap year will broaden his horizons and teach him new skills. It may also give him the chance to earn some money.

4. Before deciding to take a year out, he must make sure that the university will hold his place for him till the following year.

5. It means the education one gets from experience in the real world.

2. Discuss the questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)

1. Do young people take a year out in Viet Nam?

2. Imagine you are allowed to take a year out after finishing school. What will you do in your gap year?

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular