fbpx
Sunday, October 1, 2023

Unit 6: Endangered species – Project

1. Work in groups of four to six. Look for information about one endangered species and design a poster to introduce this species. Include the following points: (Làm việc theo nhóm 4-6 người. Tìm thông tin về một loài nguy cấp và thiết kế một poster giới thiệu các loài này. Bao gồm những điểm sau đây:)

Facts about the species (habitat and location, physical features, diet, population)

Conservation status, why it is endangered and how to protect it

Suggested endangered species:

the saola (Viet Nam)

the sea turtle (Viet Nam)

the Californian condor (USA)

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your species and explain why and how it should be protected. Here is an example. (Giới thiệu poster của bạn đến lớp. Trình bày các đặc điểm của các loài của mình và giải thích lý do tại sao và làm thế nào nó cần được bảo vệ. Dưới đây là một ví dụ.)

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular