fbpx
Thursday, February 29, 2024

Unit 12: The ASIAN Games – C. Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

– Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình ảnh và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the names of these sports? (Tên các môn thể thao này là gì?)

  • High jump
  • Swimming
  • Gymnastics
  • Long jump

2. Have you ever watched sports like these on television? (Bạn đã từng xem các môn thể thao như này trên TV chưa?)

=> No, I haven’t.

=> Yes, I often watch these sports on TV every night.

3. Which sport(s) do you like best? Why? (Bạn thích môn thể thao nào nhất? Tại sao?)

=> I like swimming best because swimming is easy on the joints, making it suitable for every age and stage of life.

– Liste and repeat.

coming live: truyền trực tiếp freestyle: bơi tự do
gymnasium: phòng tập thể dục land: tiếp đất
bar: thanh, xà gymnast: vận động viên thể dục

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following sentences. (Nghe và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho các câu sau đây.)

Gợi ý:

1. C 2. A 3. B 4. B 5. D

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What time was “The Asian Games Report” programme? (Chương trình “Tường thuật Thế vận hội Châu Á” vào lúc mấy giờ?)

=> 10.15 p.m.

2. How many gold medals have the Japanese athletes won in the first three days? (Vận động viên người Nhật giành được bao nhiêu huy chương vàng trong ba ngày thi đấu đầu tiên?)

=> 6 gold medals.

3. How many times has Lee Bong-ju competed in the long jump? (Lee Bong-ju đã tham gia nhảy xa bao nhiêu lần?)

=> 2 times.

4. What was the last sports event mentioned in the report? (Môn thi thể thao nào được đề cập cuối cùng trong bài tường thuật?)

=> High jump.

5. How was Vichai after he finished his performance? (Vichai cảm thấy thế nào sau khi anh ta kết thúc bài biểu diễn?)

=> He was very disappointed.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

– Work in groups. Talk about a famous athlete you know. (Làm việc nhóm. Nói về một vận động viên nổi tiếng mà bạn biết.)

Gợi ý:

Le Cong Vinh (born 10 December 1985) is a Vietnamese footballer who currently plays for Becamex Binh Duong. He is also an important part of the Vietnamese.

In 2008, after a well-documented transfer saga, Vinh he turned down The Cong at the last minute to accept a more lucrative offer from T & T Ha Noi; it was the highest transfer fee in national football at the time.

At the beginning of August 2009, T & T announced that Vinh would be joining Leixões Sport Club of Portugal in a three-month loan deal, starting 1 September 2009. The deal was facilitated by Henrique Calisto, who was once Leixões’ manager.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular