fbpx
Sunday, June 11, 2023

Unit 1: Home Life – Ngữ pháp

Ôn lại thì quá khứ tiếp diễn

1. Cấu trúc

S + was/were + V-ing

2. Trường hợp sử dụng

a. Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động, sự kiện đang xảy ra ở một thời điểm đặc thù trong quá khứ.

Ví dụ:

What were you doing at 3 p.m yesterday?

b. Sự kiện đang diễn biến ở quá khứ thì bất chợt một hành động khác xen vào (Hành động đang diễn ra thì dùng ở quá khứ tiếp diễn, hành động nào ngắn hơn và mang tính tức thời, thì ở quá khứ đơn.)

Ví dụ:

Last night when I was doing exercises, my friend came.

c. Hai hoặc nhiều sự việc xảy ra cùng một lúc tại một thời điểm trong quá khứ.

Ví dụ:

Last night, while I was listening the radio, my children were learning the lesson.

d. Dùng với các trạng từ always, continually, forever để phàn nàn về những sự kiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ và gây khó chịu cho người khác.

Ví dụ:

He was always coming to work late.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular