fbpx
Monday, December 11, 2023
HomeTin tuyển sinhTuyển sinh 2016: Chỉ tiêu vào các trường cao đẳng, trung cấp...

Tuyển sinh 2016: Chỉ tiêu vào các trường cao đẳng, trung cấp CAND giảm…

Kỳ tuyển sinh 2016, các trường cao đẳng, trung cấp Công an Nhân dân đều giảm chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó hệ cao đẳng giảm 1.100 chỉ tiêu, điều đó báo động sự cạnh tranh khốc liệt trong mùa tuyển sinh năm nay. 

1, Các trường Cao đẳng Công an Nhân dân

Năm 2016 các trường Cao đẳng Công an Nhân dân tuyển sinh tổng số 600 chỉ tiêu, so với năm 2015 (1.700 chỉ tiêu), giảm 1.100 chỉ tiêu.

STT Tên trường Chỉ tiêu năm 2015 Chỉ tiêu năm 2016 Số chỉ tiêu giảm
1 Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 250 100 150
2 Cao đẳng An ninh Nhân dân 2 250 100 150
3 Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 600 200 400
4 Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 600 200 400
Tổng 1.700 600 1.100

2, Các trường Trung cấp Công an Nhân dân

2.1 Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học phòng cháy chữa cháy hệ trung cấp

2.2 Hệ trung cấp của Đại học kỹ thuật hậu cần Công an Nhân dân

2.3 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I:

2.4 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II:

2.5 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I:

2.6 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II:

2.7 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III:

2.8 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V:

2.9 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI:

2.10 Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang:

Xem thêm: Chỉ tiêu xét tuyển vào các trường cao đẳng, trung cấp CAND 2016

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular