fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeTin tuyển sinhTrường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh riêng từng ngành

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh riêng từng ngành

Năm 2018, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM lần đầu tiên xác định chỉ tiêu và điểm chuẩn riêng từng ngành và chuyên ngành đào tạo.

 Theo phương án tuyển sinh vừa công bố, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thông báo sẽ tuyển sinh theo 2 phương thức: kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 và xét tuyển thẳng (không quá 10% chỉ tiêu).

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên trường phân bổ chỉ tiêu cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo.

Thông tin từng ngành cụ thể như bảng sau:

·         Nhóm I gồm có 7 ngành:

Ngành

Mã ĐKXT

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Chuyên ngành

Ngành Kinh tế

7310101

A00, A01, D01, D07

400

Kinh tế kế hoạch và đầu tư

Quản lý nguồn nhân lực

Thẩm định giá

Bất động sản

Ngành Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01, D07

600

Quản trị

Quản trị chất lượng

Quản trị khởi nghiệp

Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120

A00, A01, D01, D07

500

Kinh doanh quốc tế
Ngành Kinh doanh thương mại

7340121

A00, A01, D01, D07

200

Ngành Marketing

7340115

A00, A01, D01, D07

200

Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01, D07

750

Tài chính công

Thuế

Ngân hàng

Tài chính

Ngành Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D07

800

Kế toán công

Kế toán doanh nghiệp

Kiểm toán

Tổng (I)

3.450


Nhóm II gồm có 25 chuyên ngành:

Chuyên ngành

Mã ĐKXT

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành

Kinh tế học ứng dụng

7310101_01

A00, A01, D01, D96

50

Ngành Kinh tế
Kinh tế nông nghiệp

7310101_02

A00, A01, D01, D96

50

Kinh tế chính trị

7310101_03

A00, A01, D01, D96

50

Quản trị bệnh viện

7340101_01

A00, A01, D01, D07

100

Ngành QTKD
Ngoại thương

7340120_01

A00, A01, D01, D07

100

Ngành KDQT
Quản trị lữ hành

7810103_01

A00, A01, D01, D07

50

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị khách sạn

7810201_01

A00, A01, D01, D07

50

Ngành Quản trị khách sạn
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

7810201_02

A00, A01, D01, D07

50

Thuế trong kinh doanh

7340201_01

A00, A01, D01, D07

50

Ngành Tài chính – Ngân hàng
Quản trị hải quan – ngoại thương

7340201_02

A00, A01, D01, D07

50

Ngân hàng đầu tư

7340201_03

A00, A01, D01, D07

50

Thị trường chứng khoán

7340201_04

A00, A01, D01, D07

50

Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

7340201_05

A00, A01, D01, D07

50

Đầu tư tài chính

7340201_06

A00, A01, D01, D07

50

Tài chính quốc tế

7340201_07

A00, A01, D01, D07

50

Toán tài chính

7310108_01

A00, A01, D01, D07 (*)

50

Ngành Toán kinh tế
Thống kê kinh doanh

7310107_01

A00, A01, D01, D07 (*)

50

Ngành Thống kê kinh tế
Hệ thống thông tin kinh doanh

7340405_01

A00, A01, D01, D07 (*)

50

Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Thương mại điện tử

7340405_02

A00, A01, D01, D07 (*)

100

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

7340405_03

A00, A01, D01, D07 (*)

50

Công nghệ phần mềm

7480103_01

A00, A01, D01, D07 (*)

50

Ngành Kỹ thuật phần mềm
Tiếng Anh thương mại

7220201_01

D01, D96 (*)

150

Ngành Ngôn ngữ Anh
Luật kinh doanh

7380101_01

A00, A01, D01, D96

100

Ngành Luật
Luật kinh doanh quốc tế

7380101_02

A00, A01, D01, D96

50

Quản lý công

7340403_01

A00, A01, D01, D07

50

Ngành Quản lý công

Tổ hợp xét tuyển gồm:

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

Tổ hợp có môn chính nhân hệ số 2, cụ thể:

– Chuyên ngành toán tài chính, thống kê kinh doanh, hệ thống thông tin kinh doanh, thương mại điện tử, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, công nghệ phần mềm: Điểm bài thi toán hệ số 2.

– Chuyên ngành tiếng Anh thương mại: Điểm bài thi tiếng Anh hệ số 2.

Ngoài chương trình đại trà, trường xét tuyển 800 chỉ tiêu chương trình cử nhân chất lượng cao (gồm quản trị, kinh doanh quốc tế, ngoại thương, kinh doanh thương mại, marketing, tài chính, ngân hàng, kế toán doanh nghiệp, kiểm toán) và 200 chỉ tiêu chương trình cử nhân tài năng (gồm quản trị, kinh doanh quốc tế, marketing, tài chính, kế toán).

Theo Thanhnien

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular