Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế thông báo mức điểm xét tuyển 2018

0
1098
Thông báo ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Y Dược – Đại học Huế đã được cập nhật chi tiết tại đây
Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế thông báo mức điểm xét tuyển 2018

116

Y khoa

 

7720101

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

400

20.00

117

Răng – Hàm – Mặt

 

7720501

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

120

20.00

118

Y học dự phòng

 

7720110

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

120

18.00

119

Y học cổ truyền

 

7720115

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

100

18.00

120

Dược học

 

7720201

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

180

20.00

121

Điều dưỡng

 

7720301

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

200

18.00

122

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

7720601

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

120

18.00

123

Kỹ thuật hình ảnh y học

 

772Ơ602

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

60

18.00

124

Y tế công cộng

 

7720701

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

50

16.00

Comments

comments