fbpx
Sunday, December 10, 2023
HomeTin tuyển sinhTrường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội xét tuyển nhiều...

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội xét tuyển nhiều môn thi…

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tuyển sinh tổng chỉ tiêu 540 người. Ngoài phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc gia trường còn xét tuyển bằng việc tổ chức thi môn năng khiếu đối với một số ngành đặc thù.

Thông tin tuyển sinh cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI – ZNH Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu

Phương thức tuyển sinh

Đào tạo hệ dân sự 540
a) Các ngành đào tạo đại học dân sự 350
– Ngành Báo chí D320101 Văn, Sử, Địa 70 – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

– Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

– Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

– Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

 

– Ngành Khoa học thư viện D320202 Văn, Sử, Địa 20
– Ngành Bảo tàng học D320305 Văn, Sử, Địa 20
– Ngành Quản lý văn hóa D220342 Văn và 2 môn năng khiếu 50 – Phương thức tuyển sinh:

+ Môn Văn: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

+ 2 môn năng khiếu: Trường tổ chức thi theo Quy chế của Bộ GD&ĐT

– Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

– Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước

– Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

– Ngành Sư phạm âm nhạc D140221 50
– Ngành Quay phim truyền hình D210236 20
– Ngành Diễn viên kịch – Điện ảnh D210234 20
– Ngành Sáng tác âm nhạc D210203 5
– Ngành Đạo diễn điện ảnh truyền hình D210235 20
– Ngành Đạo diễn sân khấu D210227 20
– Ngành Chỉ huy âm nhạc D210204 5
– Ngành Thanh nhạc D210205 25
– Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây D210207 10
– Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống D210210 5
– Ngành Biên đạo múa D210243 5
– Ngành Huấn luyện múa D210244 5
b) Các ngành đào tạo đại học liên thôngtừ cao đẳng lên đại học (2 năm) 80
– Ngành Khoa học thư viện D320202  

Văn và 2 môn năng khiếu

 

05 – Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi 3 môn; Môn cơ bản (Ngữ văn, thi tự luận 180 phút) và 2 Môn năng khiếu  theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

– Điểm trúng tuyển: Theo chuyên ngành.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước đã tốt nghiệp cao đẳng theo đúng chuyên ngành đăng ký dự thi và đáp ứng các yêu cầu của ngành tuyển.

– Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

– Ngành Bảo tàng học D320305 05
– Ngành Quản lý văn hóa D220342 10
– Ngành Sư phạm âm nhạc D140221 10
– Ngành Sáng tác âm nhạc D210203 3
– Ngành Chỉ huy âm nhạc D210204 2
– Ngành Thanh nhạc D210205 10
– Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây D210207 10
– Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống D210210 5
– Ngành Biên đạo múa D210243 10
– Ngành Huấn luyện múa D210244 10
c) Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự (3 năm) 60
– Ngành Văn thư lưu trữ C320303 Văn, Sử, Địa 20 – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

– Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

– Ngành Sư phạm âm nhạc C140221 Văn và 2 môn năng khiếu 20 – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển từ kết quả thi không trúng tuyển đại học ngành Quản lý văn hóa, Sư phạm âm nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

– Điểm trúng tuyển: Theo chuyên ngành.

– Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

 

– Ngành Quản lý văn hóa C220342 20
d) Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học tại cơ sở 2 Tp.HCM (4 năm) 50 – Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi 3 môn; Môn cơ bản (Ngữ văn, thi tự luận 180 phút) và 2 Môn năng khiếu  theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

– Thời gian thi: Tháng 10 năm 2016.

– Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

– Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

– Ngành Biên kịch Điện ảnh – Truyền hình D210233 10
– Ngành Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình D210235 10
– Ngành Đạo diễn sân khấu D210227 10
– Ngành Quay phim – Truyền hình D210236 20

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular