Trường Đại học Nam Cần Thơ xét tuyển bổ sung năm 2019

1
545

Trường Đại học Nam Cần Thơ xét tuyển bổ sung năm 2019

1. Đối tượng: Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Phương thức tuyển sinh Bậc Đại học: có 2 phương thức xét tuyển

(a) Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

     Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi THPT 2019, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Riêng đối với các ngành: Y khoa, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học,căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ tiến hành xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng cho các ngành này (thông báo chi tiết tại website của Trường sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào)

 (b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT.

    – Hình thức 1 (xét tuyển theo điểm tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12):

       + ĐTBC = (ĐTB lớp 12 môn 1 + ĐTB lớp 12 môn 2 + ĐTB lớp 12 môn 3)

       + Điểm ưu tiên (ĐƯT)  = điểm ƯT KV + điểm ƯT ĐT

       + Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTBC + ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

       + Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC từ 18.0 trở lên.

     – Hình thức 2 (xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12):

ĐTBC = ĐTB cả năm lớp 12

       + Điểm ưu tiên (ĐƯT)  = điểm ƯT KV + điểm ƯT ĐT

       + Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTBC + ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

       + Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC từ 6.0 trở lên.

    * Riêng đối với các ngành Y khoa và Dược học, xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học  Kỹ thuật hình ảnh y học xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.

    (c) Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT kết hợp với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

3. Phương thức tuyển sinh Bậc Cao đẳng:

=> Thí sinh xét tuyển vào bậc Cao đẳng khi Tốt nghiệp THPT từ năm 2019 và kể cả các năm trở về trước.

4. Các ngành đào tạo:

TÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTỔ HỢP XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPTTỔ HỢP XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ
 1. Y khoa (Bác sĩ đa khoa) 7720101A02 (Toán, Lý, Sinh)B00 (Toán, Hóa, Sinh)D07 (Toán, Hóa, Anh)D08 (Toán, Sinh, Anh)Toán, Lý, SinhToán, Hóa, SinhToán, Hóa, AnhToán, Sinh, Anh
2. Dược học 7720201 A00 (Toán, Lý, Hóa)B00 (Toán, Hóa, Sinh)D07 (Toán, Hóa, Anh) D08 (Toán, Sinh, Anh)Toán, Lý, HóaToán, Hóa, SinhToán, Hóa, TinLý, Hóa, Sinh
3. Kỹ thuật hình ảnh Y học 7720602A00 (Toán, Lý, Hóa)B00 (Toán, Hóa, Sinh)D07 (Toán, Hóa, Anh) D08 (Toán, Sinh, Anh) Toán, Lý, HóaLý, Hóa, Sinh Lý, Tin, Công nghệ Tin, Sinh, Công nghệ
4. Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 7720601 A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) D08 (Toán, Sinh, Anh) Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Hóa, Sinh, Công nghệ Toán, Lý, Tin
5. Kế toán6. Tài chính – Ngân hàng7. Quản trị kinh doanh734030173402017340101 A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C04 (Toán, Văn, Địa) D01 (Văn, Toán, Anh) Toán, Lý, GDCDToán, GDCD, Sinh Toán, Công nghệ, Tin Toán, Anh, Tin
8. Quản trị DV du lịch & lữ hành9.Quản trị khách sạn (dk)10. Quản trị nhà hàng & DV ăn uống (dk)781010378102017810202 A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Văn, Toán, Anh) Toán, Lý, GDCD Toán, GDCD, Sinh Toán, Sử, Công nghệToán, Anh, Tin
 11. Bất động sản 7340116 A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C05 (Văn, Lý, Hóa) C08 (Văn, Hóa, Sinh) Toán, Lý, GDCD Toán, GDCD, Sinh Toán, Công nghệ, Tin Toán, Anh, Tin
12. Quan hệ công chúng13. Luật kinh tế14. Luật732010873801077380101 C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Văn, Toán, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) Văn, Sử, Địa Văn, Sử, AnhVăn, Sử, Công nghệ Văn, Địa, Anh
15. Ngôn ngữ Anh (dk) 7220201 D01 (Văn, Toán, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) D66 (Văn, GDCD, Anh)Văn, Toán, Anh Văn, Sử, AnhVăn, Địa, Anh Văn, GDCD, Anh
16. Kỹ thuật xây dựng17. Công nghệ thông tin18. Công nghệ kỹ thuật ô tô19. Kỹ thuật cơ khí động lực7580201748020175102057520116A00 (Toán, Lý, Hóa)A01 (Toán, Lý, Anh)A02 (Toán, Lý, Sinh)D07 (Toán, Hóa, Anh) Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Công nghệ Toán, Lý, Tin Toán, Công nghệ, Tin
20. Kiến trúc 7580101 A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Văn, Toán, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ MT)V01 (Toán, Văn, Vẽ MT) Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Công nghệ Toán, Lý, Tin Toán, Công nghệ, Tin
21. Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh)D07 (Toán, Hóa, Anh)C08 (Văn, Hóa, Sinh) Toán, Lý, Hóa Lý, Hóa, Sinh Lý, Hóa, Công nghệ Hóa, Sinh, Công nghệ
22. Công nghệ thực phẩm 7540101 A00 (Toán, Lý, Hóa) A02 (Toán, Lý, Sinh) B00 (Toán, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) Toán, Hóa, Sinh Lý, Hóa, Sinh Hóa, Tin, Công nghệ Hóa, Sinh, Tin
23. Quản lý đất đai24. Quản lý tài nguyên & môi trường25. Kỹ thuật môi trường785010378501017520320 A00 (Toán, Lý, Hóa) A02 (Toán, Lý, Sinh) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Công nghệ, Tin Toán, Anh, Tin

 4.2 Bậc Đại học – Chương trình tiên tiến

TÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTỔ HỢP XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPTTỔ HỢP XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ
 1. Quản trị kinh doanh 7340101A00 (Toán, Lý, Hóa)A01 (Toán, Lý, Anh)C04 (Toán, Văn, Địa)D01 (Văn, Toán, Anh)Toán, Lý, GDCDToán, GDCD, SinhToán, Công nghệ, TinToán, Anh, Tin
2. Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00 (Toán, Lý, Hóa)A01 (Toán, Lý, Anh)A02 (Toán, Lý, Sinh)D07 (Toán, Hóa, Anh)Toán, Lý, HóaToán, Lý, Công nghệToán, Lý, TinToán, Công nghệ, Tin

Trường liên kết đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Malaysia cấp bằng (đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép), sinh viên được học tại Malaysia và Việt Nam.4.4 Chương trình hợp tác Quốc tế

5. Hình thức đăng ký xét tuyển:

5.1 Đăng ký trực tuyến: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Website: www.nctu.edu.vn

5.2 Gửi qua đường bưu điện: Thí sinh điền thông tin vào “Phiếu đăng ký xét tuyển” (có thể tải về tại website www.nctu.edu.vnhoặc nhận từ cán bộ tuyển sinh tại các trường THPT). Gửi phiếu này về địa chỉ của Trường Đại học Nam Cần Thơ.

5.3 Nộp trực tiếp: Thí sinh đem theo bản sao bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, học bạ và giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có), liên hệ bộ phận tuyển sinh tại Trường.

6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển

– Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc)

– Học bạ (có chứng thực sao y)

– Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Bằng tốt nghiệp (có chứng thực sao y)

– Hộ khẩu, Giấy CMND hoặc CCCD (có chứng thực sao y)

7. Thời gian và lệ phí xét tuyển:

7.1 Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:

Thời gian tuyển sinh: theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7.2 Đối với phương thức xét tuyển theo học bạ THPT:

Thời gian dự kiến như sau:

Đợt 1: Từ ngày 01/03/2019 đến hết ngày 30/06/2019

Đợt 2: Từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 10/08/2019

Đợt 3: Từ ngày 11/08/2019 đến hết ngày 31/08/2019

Đợt 4: Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 15/11/2019                

7.3 Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Nhà nước

Mọi chi tiết thí sinh vui lòng liên hệ: Trường Đại học Nam Cần Thơ, số 168, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: (0292) 3798 222 – 3798 333. Email: dnc@moet.edu.vnWebsitewww.nctu.edu.vn; HotLine: 0939 257 838 – 0932 936 383 

Comments

comments

1 COMMENT

Comments are closed.