fbpx
Thursday, April 25, 2024
HomeĐiểm thiTop 100 thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia 2016 cao...

Top 100 thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia 2016 cao nhất

Tổng hợp 100 thí sinh có tổng điểm thi THPT Quốc gia năm 2016 cao nhất tại các cụm thi. Xem chi tiết dưới đây.

TT Cụm thi Họ tên Số báo danh Năm sinh Môn thi Tổng điểm
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
1 Cụm thi số 70 – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Hồ Diễm Ngọc YCT004098 1998 7.5 8.25 7.2 7.8 9 9.5 4.42 53.67
2 Cụm thi số 43 – Trường Đại học Quy Nhơn Nguyễn Thị Ái Vân DQN012619 1998 9.25 8 8.8 8.6 9 9.75 53.4
3 Cụm thi số 58 – Trường Đại học Đồng Tháp Huỳnh Phúc Tiến SPD007154 1998 6.5 8 7 6.2 9.25 9 5.63 51.58
4 Cụm thi số 43 – Trường Đại học Quy Nhơn Nguyễn Thị Tình DQN011015 1998 9.5 8.25 9.4 9.6 8.8 5.75 51.3
5 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phạm Việt Cường SPH001616 1998 8.75 6.5 9 9.6 9 8.03 50.88
6 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hoàng Tùng Nam SPH006796 1998 9 7.5 8.8 9.2 9.2 7.13 50.83
7 Cụm thi số 51 – Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP Hồ Chí Minh Lê Trần Bảo Ngọc SPK005626 1998 9 8 8.8 9.6 9 5.96 50.36
8 Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình Trần Văn Nhật YTB008993 1998 9.25 7.75 9.4 8.8 6.8 8.03 50.03
9 Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Võ Minh Triết SPS016032 9 6 9.6 9 8.8 7.5 49.9
10 Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hoàng Oanh SPS010583 9.25 7 8.6 8.6 8.4 8 49.85
11 Cụm thi số 35 – Trường Đại học Vinh Nguyễn Tiến Dũng TDV002903 1998 9.75 5.5 8.8 9.8 9.6 6.3 49.75
12 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trần Thùy Dương SPH002162 1998 8.25 9 8 8 8 8.38 49.63
13 Cụm thi số 58 – Trường Đại học Đồng Tháp Trần Nguyễn Ngọc Trâm SPD007492 1998 7.5 6 7.2 6.4 6 4 4.75 7.75 49.6
14 Cụm thi số 35 – Trường Đại học Vinh Hà Trí Mạnh TDV011224 1998 9.5 6 8.8 9.8 8.8 6.58 49.48
15 Cụm thi số 59 – Trường Đại học An Giang Lưu Hữu Khánh TAG003917 1998 7.5 7.75 8 8.4 9 8.63 49.28
16 Cụm thi số 60 – Trường Đại học Tôn Đức Thắng Vũ Trung Hiếu DTT002829 1998 7.25 8 8.2 8.8 8 8.98 49.23
17 Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Đỗ Thị Phương Doanh SPS001970 8.75 7.25 7.4 7.4 9.2 9.1 49.1
18 Cụm thi số 57 – Trường Đại học Sài Gòn Huỳnh Nguyễn Thúy Diễm SGD001080 1998 9 7.75 8.4 8 8.2 7.63 48.98
19 Cụm thi số 52 – Trường Đại học Đà Lạt Nguyễn Thị Hồng Hậu TDL002622 1998 9 7.25 8.4 8.8 8.4 7.1 48.95
20 Cụm thi số 42 – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Phan Anh Lộc DDS003920 1998 9.25 5.75 9.4 9 8.8 6.75 48.95
21 Cụm thi số 35 – Trường Đại học Vinh Nguyễn Văn Nhật TDV013005 1997 7.25 8 8.2 7.2 8.75 9.5 48.9
22 Cụm thi số 52 – Trường Đại học Đà Lạt Hoàng Thanh Vân TDL010818 1998 9 7 7.8 9.4 8.8 6.88 48.88
23 Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Huỳnh Trần Anh Duy SPS002247 8.75 6.5 8 8.8 9.4 7.38 48.83
24 Cụm thi số 33 – Trường Đại học Mỏ – Địa chất Phạm Thị Bích MDA000399 1998 9.5 8.75 8.8 7.8 7.8 6.18 48.83
25 Cụm thi số 43 – Trường Đại học Quy Nhơn Trần Thị Như Ngọc DQN006515 1998 8.75 8 9.2 8.2 8.2 6.33 48.68
26 Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình Phạm Tấn Thành YTB010885 1998 9.25 6.5 8.4 9.2 8.8 6.48 48.63
27 Cụm thi số 3 – Trường Đại học Thủy lợi Hồ Ngọc Quân TLA009185 1998 9 6.5 8 8.4 9 7.65 48.55
28 Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình Nguyễn Thị Huyền Trang YTB012647 1998 9.25 7.25 9.2 9.4 7.4 6.03 48.53
29 Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân Dương Văn Thắng KHA006751 1998 9.25 7.5 9.6 8.8 7.4 5.93 48.48
30 Cụm thi số 23 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Nguyễn Xuân Đức SP2001192 1998 9.25 8 8.4 9.2 8.6 4.95 48.4
31 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hữu Quang Minh SPH006481 1998 9.25 7 8.6 8 9 6.5 48.35
32 Cụm thi số 45 – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hà Trang NLS007119 1998 9 7 7.6 9.4 8.6 6.73 48.33
33 Cụm thi số 62 – Trường Đại học Cần Thơ Võ Minh Đạt TCT000994 1998 8.5 6.5 8.2 7.2 8.4 9.5 48.3
34 Cụm thi số 60 – Trường Đại học Tôn Đức Thắng Phạm Việt Thắng DTT008181 1998 8.5 6 8.2 8.6 9.4 7.55 48.25
35 Cụm thi số 39 – Đại học Huế Lê Viết Minh Thông DHU008184 1998 9.25 6.5 9.2 9.2 6.2 7.88 48.23
36 Cụm thi số 58 – Trường Đại học Đồng Tháp Nguyễn Trọng Nhân SPD004423 1998 9.25 7.5 9.2 9.4 6.4 6.46 48.21
37 Cụm thi số 8 – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Việt QSX012977 1998 7.25 6 7.2 5.6 5 3.25 6.25 7.65 48.2
38 Cụm thi số 65 – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Trần Pi Tơ VLU005543 1998 9.5 7.25 8.8 8 9 5.65 48.2
39 Cụm thi số 7 – Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trần Phương Linh QST006688 1998 9 7.5 8.6 8.6 8.6 5.85 48.15
40 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thân Trà My SPH006741 1998 9 8 8.6 7.2 8.4 6.93 48.13
41 Cụm thi số 5 – Trường Đại học Lâm nghiệp Phạm Gia Khánh LNH002890 1998 7 5.83 6 7.8 4.25 7.2 3 7 48.08
42 Cụm thi số 39 – Đại học Huế Nguyễn Hồ Minh Phước DHU006434 1998 8.5 6.25 9.6 9.8 8.2 5.73 48.08
43 Cụm thi số 3 – Trường Đại học Thủy lợi Nguyễn Nguyên Hoàng TLA004420 1998 9.25 7 6.8 9 8.6 7.25 47.9
44 Cụm thi số 8 – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Tùng QSX012504 1998 9.25 6.5 6.8 8.6 9 7.75 47.9
45 Cụm thi số 43 – Trường Đại học Quy Nhơn Trần Thị Quỳnh Như DQN007352 1998 7.25 8.25 7.2 7.8 8.6 8.8 47.9
46 Cụm thi số 27 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Đức Thuận HVN009121 1998 8.5 6.5 8 7.6 9 8.23 47.83
47 Cụm thi số 5 – Trường Đại học Lâm nghiệp Nguyễn Ngọc Linh LNH003207 1998 8.5 4.4 6.5 10 9.8 8.6 47.8
48 Cụm thi số 62 – Trường Đại học Cần Thơ Trần Duy Minh TCT002720 1998 9.25 5.75 7.8 8 8.6 8.4 47.8
49 Cụm thi số 3 – Trường Đại học Thủy lợi Hoàng Quốc Dũng TLA001936 1998 9 5 9 9 8.8 6.98 47.78
50 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Đình Khải SPH004809 1998 8.75 5 8.8 9.2 8.2 7.83 47.78
51 Cụm thi số 39 – Đại học Huế Lê Quang Quốc Bảo DHU000402 1998 9.25 6 9 9.4 7.2 6.93 47.78
52 Cụm thi số 33 – Trường Đại học Mỏ – Địa chất Tống Thị Len MDA002731 1998 8.25 7.75 9.4 6.8 6.8 8.75 47.75
53 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Bùi Hoàng Linh SPH005272 1998 8.75 6.5 8.4 8.4 8.2 7.48 47.73
54 Cụm thi số 62 – Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Đắc Nhân TCT003362 1998 9 7.5 7.2 8 8.8 7.2 47.7
55 Cụm thi số 19 – Đại học Thái Nguyên Ngô Minh Dương TND001289 1998 6.5 7 4.8 3.2 6.2 9 7.5 3.4 47.6
56 Cụm thi số 42 – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Trần Văn Trung DDS008557 1998 9.25 7 6.8 8.8 9.6 6.13 47.58
57 Cụm thi số 61 – Trường Đại học Tiền Giang Nguyễn Xuân Tính TTG009661 1998 8 6.5 9.4 9 9.2 5.48 47.58
58 Cụm thi số 57 – Trường Đại học Sài Gòn Võ Thị Bích Trâm SGD010745 1998 8.75 6.5 8.8 8.6 8.4 6.5 47.55
59 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trần Diệu Linh SPH005844 1998 9 7 8 8.4 8.6 6.5 47.5
60 Cụm thi số 53 – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Tiến Minh KSA004288 1998 9.25 5.75 9.4 8.6 8.2 6.3 47.5
61 Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hiếu Thuận SPS014393 9 5.5 7.8 9.2 9 6.98 47.48
62 Cụm thi số 35 – Trường Đại học Vinh Nguyễn Công Hiếu TDV006148 1998 9.25 5.75 7.8 8.6 8.8 7.28 47.48
63 Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Phương Lan KHA003838 1998 8.25 7.5 8.4 9.4 9.2 4.71 47.46
64 Cụm thi số 3 – Trường Đại học Thủy lợi Nguyễn Hồng Đức TLA002731 1998 8.25 4.75 7.6 8 9.6 9.25 47.45
65 Cụm thi số 3 – Trường Đại học Thủy lợi Trần Thái Sơn TLA009683 1998 9.25 5 9.2 8.2 9 6.75 47.4
66 Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình Hoàng Thị Mai Hồng YTB004830 1998 8.75 5.75 8.6 9 9.2 6.1 47.4
67 Cụm thi số 23 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Hoàng Thị Lan Anh SP2000083 1998 9.25 8.25 7.2 8.6 8.6 5.45 47.35
68 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vũ Thùy Dương SPH002173 1998 8.5 7.5 8.8 8.4 8.4 5.75 47.35
69 Cụm thi số 45 – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thủy Tiên NLS006879 1998 8.25 7.75 7.2 7.8 7.8 8.55 47.35
70 Cụm thi số 42 – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Lê Thị Bích Nga DDS004477 1998 9.25 6.5 7.6 8.8 8.2 6.98 47.33
71 Cụm thi số 58 – Trường Đại học Đồng Tháp Trương Hữu Hạnh SPD001621 1998 8.5 8 7.6 8.6 9 5.63 47.33
72 Cụm thi số 62 – Trường Đại học Cần Thơ Phún Duy Long TCT002450 1998 8 6.75 7.8 8.8 8.8 7.18 47.33
73 Cụm thi số 1 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Trần Hà Anh BKA000851 1998 8.75 7 5.8 8.6 8.6 8.55 47.3
74 Cụm thi số 39 – Đại học Huế Lê Cao Khanh DHU003261 1998 9 6.5 7 8.4 9.4 6.93 47.23
75 Cụm thi số 27 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Minh Ngọc HVN006683 1998 8.5 6.75 7.8 9.6 9.2 5.35 47.2
76 Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân Dương Thị Hạnh KHA001928 1998 9.25 8 8.2 8.8 8.6 4.33 47.18
77 Cụm thi số 40 – Đại học Đà Nẵng Võ Trần Vy Khanh DND003651 1998 8.5 6.75 8.2 9 8.8 5.93 47.18
78 Cụm thi số 19 – Đại học Thái Nguyên Trần Hoàng Hà TND001855 1998 8.5 5.75 9 8.6 8.8 6.53 47.18
79 Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình Phí Văn Hùng YTB005128 1998 9.5 6.5 9.2 9 8.4 4.55 47.15
80 Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình Nguyễn Hữu Nghĩa YTB008577 1998 9.25 5.75 8.8 8.6 9 5.75 47.15
81 Cụm thi số 57 – Trường Đại học Sài Gòn Lương Ngọc Lan Hương SGD003572 1998 8.25 7 8.2 8.8 8.8 6.08 47.13
82 Cụm thi số 27 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng HVN001483 1998 7.75 6 8.8 8.8 9 6.75 47.1
83 Cụm thi số 9 – Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Bùi Đức Tài SPS012675 9.25 5.75 8.4 8.4 7.2 8.1 47.1
84 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khuất Trung Kiên SPH005006 1998 9 5 9 9.2 9.4 5.5 47.1
85 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Đức Hiệu SPH003729 1998 8.75 7 6.8 8.8 9.2 6.55 47.1
86 Cụm thi số 42 – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Trần Hoài Nam DDS004454 1998 9.25 8 8.4 8.4 8 5.05 47.1
87 Cụm thi số 40 – Đại học Đà Nẵng Nguyễn Hữu Khiêm DND003725 1998 8.75 5.75 7.6 9 8.6 7.35 47.05
88 Cụm thi số 56 – Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh Tống Khánh Linh HUI005847 1998 7.25 6 8.2 8.8 9 7.8 47.05
89 Cụm thi số 69 – Trường Đại học Kiên Giang Tô Trần Minh Thái TKG004708 1998 8 7.5 8.2 9.2 8.6 5.5 47
90 Cụm thi số 45 – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Thái Trung Hiếu NLS002131 1998 9 6.25 7.6 8.4 9 6.75 47
91 Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình Trương Thị Mỹ Hoa YTB004456 1998 9.5 6.25 8.4 7.6 7.8 7.45 47
92 Cụm thi số 2 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trần Phương Anh SPH000969 1998 8.75 6.5 6.8 9.4 9.2 6.33 46.98
93 Cụm thi số 32 – Trường Đại học Y Dược Thái Bình Vũ Văn Quang YTB009982 1998 9.25 8.25 8.6 9 9 2.88 46.98
94 Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân Phạm Minh Thư KHA007210 1998 8.75 6 8 7.6 8.4 8.18 46.93
95 Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Trọng Thiện KHA006847 1998 9.25 8 8 9 6.6 6.06 46.91
96 Cụm thi số 62 – Trường Đại học Cần Thơ Kiều Trần Kim Loan TCT002425 1998 9.5 7.33 7.6 8.8 8.4 5.28 46.91
97 Cụm thi số 50 – Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Vũ Đăng Phúc GHA004642 1998 10 7.25 9 9 7 4.65 46.9
98 Cụm thi số 42 – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Nguyễn Quang Thọ DDS007118 1998 9.5 7.75 8 8.6 7.8 5.25 46.9
99 Cụm thi số 27 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Kiều Trinh HVN009965 1998 9 7 8.4 8.2 8.6 5.68 46.88
100 Cụm thi số 25 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Huyền KHA003241 1998 8.75 6.5 9.2 9.2 9.4 3.83 46.88

 

 

Theo Báo Thanh Niên 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular