Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Tổng hợp mẹo đánh “lụi” trắc nghiệm trong bài thi môn Tiếng Anh
Wednesday, June 12, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn Tiếng AnhTổng hợp mẹo đánh “lụi” trắc nghiệm trong bài thi môn Tiếng...

Tổng hợp mẹo đánh “lụi” trắc nghiệm trong bài thi môn Tiếng Anh

Khi làm bài thi, nếu còn quá ít thời gian hoặc không thể tìm được đáp cho câu hỏi đó, thí sinh thường lựa chọn phương án đánh “lụi” trong bài thi trắc nghiệm. Nhưng làm sao để đánh “lụi” – đánh bừa mà làm tăng cơ hội “ẵm” điểm ở câu hỏi đó?

Để thí sinh không chọn được ngay 1 đáp án đúng, xung quanh những đáp án đúng thường có những đáp án gần giống đáp án đúng nhằm đánh lừa thí sinh. Vì vậy trước hết thí sinh cần xem xét đồng loạt 4 đáp án, nếu thấy đáp án nào khác hẳn với 3 đáp án còn lại thì ta có thể loại ngay rồi xét tiếp các đáp án còn lại. Cố gắng phân loại để chỉ còn lại 2 đáp án, khi đó ta xem xét chúng khác nhau chỗ nào mà xoáy vào chỗ khác nhau đó để suy luận đúng sai, nếu không suy luận được thì chọn đại 1 trong 2 đáp án.

Dưới đây là những cách đánh “lụi” trắc nghiệm trong bài thi môn Tiếng anh cực hiệu quả mà Hoc.vtc.vn đã sưu tầm và tổng hợp lại nhằm mang đến cái nhìn cụ thể nhất về cách đánh “lụi” trắc nghiệm.

Ví dụ 1:

I/have/stay/uplate/lastnight/learn/lessons.
A. I had had to stay up late last night to learn my lessons.
B. I had to stay up late last night to learn my lessons.
C. I had to stayed up late last night to learn my lessons.
D. I have had to stay up late last night to learn my lessons.

Ta nhận thấy câu D khác 3 câu còn lại (I have) => loại. Sau đó xem xét tiếp 3 câu còn lại gồm:

A. I had had to stay up late last night to learn my lessons.
B. I had to stay up late last night to learn my lessons.
C. I had to stayed up late last night to learn my lessons.

Thấy câu A khác hẳn 2 câu còn lại (I had had) => loại. Khi đó ta còn đáp án B và C thì tiến hành loại tiếp câu C vì sau had to mà dùng động từ thêm ed là sai, còn lại đáp án là B

Ví dụ 2:

A. She has to………
B .She has to………
C. She had to………
D. She has to………

Thấy câu C khác 3 câu kia nên loại, sau đó xem tiếp:

A. She has to have it taken……….
B. She has to have it taken ……….
D. She has to have it to take ………

Thấy câu D khác 3 câu kia nên loại, sau đó xem tiếp 2 câu còn lại rồi tìm ra câu đúng nhất dựa vào đề thi.

Ví vụ 3:

They /prefer/classical music/pop music.
A. They prefer classical music than pop music.
B. They prefer classical music to pop music.
C. They prefer to classical music than pop music.
D. They would prefer classical music than pop music.

Câu C và D khác ⇒ loại, còn A và B thì xét tiếp thấy khác nhau to và than, nếu biết được cấu trúc: prefer đi với to thì ta chọn còn nếu không biết thì phải lựa chọn phương pháp phỏng đoán bởi như vậy cũng tăng cơ hội đạt điểm lên 50:50.

Lưu ý: Phương pháp này chỉ nên dùng khi không còn nhiều thời gian hoặc gặp phải câu quá khó không thể giải quyết được bởi nguyên tắc này không phải lúc nào cũng đúng.

Bên cạnh đó thí sinh cần lưu ý khi làm bài trắc nghiệm mà trong đáp án có 2,3 câu có đảo ngữ thì khả năng đáp án sẽ nằm trong các câu có đảo ngữ đó.

Ví dụ 4:

6- Only if you promise to study hard ________ to tutor you.
A. will I agree
B. agree I
C. I agree
D. I will agree

Ta thấy trong 4 chọn lựa có 2 câu đảo ngữ là A và B, áp dụng nguyên tắc ta biết chắc rằng đáp án sẽ nằm trong 2 câu này nhưng B thì lọaị dễ dàng vì đảo ngữ mà đem nguyên động từ ra như vậy là sai, cuối cùng ta chọn A.

Ví dụ 5:
__________ you, I’d think twice about that decision. It could be a bad move.
A. If I had been
B. Were I
C. Should I be
D. If I am

Đây là dạng câu hỏi trong bài thi đọc hiểu. Câu hỏi đầu tiên trong đoạn văn thường là câu hỏi về chủ đề, ý chính hoặc tiêu đề phù hợp cho đoạn văn. Nếu thấy câu hỏi loại “Which of the following is the main idea/point/purpose/topic/best title of/for the passage?” xuất hiện đầu tiên trong bài đọc hiểu, bạn đừng trả lời ngay câu hỏi này, mà nên trả lời các câu hỏi tiếp theo trước bởi sau khi đã trả lời hết các câu hỏi khác, bạn sẽ biết nội dung chính của bài đọc là gì và có thể trả lời câu hỏi này tốt hơn.

Với những câu hỏi có từ “định hướng” thí sinh có thể dễ dàng xác định được vấn đề và định hướng câu trả lời trong nội dung bài đọc. Từ định hướng thường là những danh từ hoặc cụm danh từ, từ in hoa, con số và từ viết tắt.

Ví dụ 6:

Nếu gặp câu hỏi như sau: “According to the passage, Tom was…”, thì cần phải tìm trong đoạn văn nội dung nói về Tom. Như vậy, “Tom” chính là từ định hướng trong câu hỏi này. Khi đó bạn có thể làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Đọc câu hỏi và xác định ra từ “định hướng”
  • Bước 2: Đọc đoạn văn và tìm từ “định hướng” trong đoạn văn
  • Bước 3: Khi đã tìm ra từ “định hướng”, đọc câu phía trước từ đó và chính câu chứa từ “định hướng”.
  • Bước 4: Nếu đã tìm ra thông tin, trở lại phần câu hỏi và câu trả lời để tìm câu trả lời gần nhất với thông tin trong đoạn văn.
  • Bước 5: Nếu không tìm thấy thông tin cần cho câu trả lời, từ “định hướng” có thể xuất hiện trở lại trong phần sau của đoạn văn. Lặp lại bước 2 đến bước 4 mà thí sinh gặp từ “định hướng”.

Trong trường hợp từ “định hướng” mà có quá nhiều trong đoạn văn nghĩa là bạn đã xác định sai từ định hướng và cần quay trở lại và chọn một từ “định hướng” khác.

Các đáp án đã cho trong dạng câu trắc nghiệm thường rơi vào 3 nhóm là:

  • Đáp án đúng (chỉ có 1)
  • Đáp án sai hoàn toàn (thường chỉ có 1 và dễ xác định)
  • Đáp án sai đánh lạc hướng (thường có 2 hoặc hơn, có những đặc điểm dễ làm cho thí sinh tưởng là đáp án đúng).

Tuy nhiên cách tốt nhất là thí sinh nên có phương pháp ôn tập thật tốt để đảm bảo có thể giải quyết được nhiều nhất các câu hỏi trong đề thi. Đồng thời trong quá trình làm bài thi cần có sự phân bố thời gian thật hợp lý cho từng phần, từng câu hỏi để tránh làm mất quá nhiều thời gian ở câu hỏi khó và không có thời gian giải quyết những câu hỏi dễ.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular