fbpx
Thursday, February 29, 2024
HomeĐiểm thiToàn cảnh phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung...

Toàn cảnh phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung bình từ 5-7 điểm

Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó, điểm trung bình của các môn thi tốt nghiệp từ 5 -7 điểm. Cụ thể như sau:

  1. MÔN TOÁN
Tổng số thí sinh845473
Điểm trung bình6.676117
Điểm trung vị7
Số thí sinh đạt điểm <=1195 (0.02%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)153367 (18%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất7.8

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 845473 thí sinh tham gia thi bài thi Toán trong đó điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 195 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153367 (chiếm tỷ lệ 18%); có 273 thí sinh đạt điểm 10.

MÔN NGỮ VĂN

Tổng số thí sinh830764
Điểm trung bình6.616373
Điểm trung vị6.75
Số thí sinh đạt điểm <=1119 (0.01%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)75779 (9%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất7

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 830764 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn trong đó điểm trung bình là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75779 (chiếm tỷ lệ 9%); có 2 thí sinh đạt điểm 10.

MÔN VẬT LÝ

Tổng số thí sinh286847
Điểm trung bình6.723279
Điểm trung vị7
Số thí sinh đạt điểm <=139 (0.01%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)37140 (13%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất7.75

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 286847 thí sinh tham gia thi môn Vật lí trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 39 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37140 (chiếm tỷ lệ 13%); có 10 thí sinh đạt điểm 10.

MÔN HÓA HỌC

Tổng số thí sinh289066
Điểm trung bình6.710439
Điểm trung vị7
Số thí sinh đạt điểm <=138 (0.01%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)44766 (15.49%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất7.75

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 289066 thí sinh tham gia thi môn Hóa học trong đó điểm trung bình là 6,71 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44766 (chiếm tỷ lệ 15,49%); có 399 thí sinh đạt điểm 10.

SINH HỌC

Tổng số thí sinh284063
Điểm trung bình5.595333
Điểm trung vị5.5
Số thí sinh đạt điểm <=143 (0.02%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)85715 (30.17%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất5.25

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 284063 thí sinh tham gia thi môn Sinh học trong đó điểm trung bình là 5,59 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85715 (chiếm tỷ lệ 30,17%); có 121 thí sinh đạt điểm 10.

LỊCH SỬ

Tổng số thí sinh553987
Điểm trung bình5.191685
Điểm trung vị5
Số thí sinh đạt điểm <=1111 (0.02%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)260074 (46.95%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất4.5

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 553987 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử trong đó điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 10.

ĐỊA LÍ

Tổng số thí sinh540775
Điểm trung bình6.781471
Điểm trung vị7
Số thí sinh đạt điểm <=1133 (0.02%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)33606 (6.21%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất7.25

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 540775 thí sinh tham gia thi môn Địa lí trong đó điểm trung bình là 6,78 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 133 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33606 (chiếm tỷ lệ 6,21%); có 248 thí sinh đạt điểm 10.

GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Toàn cảnh phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung bình từ 5-7 điểm - 15
Toàn cảnh phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung bình từ 5-7 điểm - 16
Tổng số thí sinh469587
Điểm trung bình8.141845
Điểm trung vị8.25
Số thí sinh đạt điểm <=141 (0.00%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)5152 (1.10%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất8.75

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 469587 thí sinh tham gia thi môn Giáo dục công dân trong đó điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 41 (chiếm tỷ lệ 0,00%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5152 (chiếm tỷ lệ 1,10%); có 4163 thí sinh đạt điểm 10.

TIẾNG ANH

Tổng số thí sinh749285
Điểm trung bình4.577867
Điểm trung vị4.2
Số thí sinh đạt điểm <=1543 (0.07%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)472990 (63.13%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất3.4

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 749285 thí sinh tham gia thi môn Tiếng Anh trong đó điểm trung bình là 4,58 điểm, điểm trung vị là 4,2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 543 (chiếm tỷ lệ 0,07%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472990 (chiếm tỷ lệ 63,13%); có 225 thí sinh đạt điểm 10.

Theo Dantri

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular