Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Thứ tự xét tuyển nguyện vọng khi đăng kí 2 ngành cùng một trường?
Sunday, June 23, 2024
HomeTin tuyển sinhThứ tự xét tuyển nguyện vọng khi đăng kí 2 ngành cùng...

Thứ tự xét tuyển nguyện vọng khi đăng kí 2 ngành cùng một trường?

Thí sinh có thể đăng kí một lúc 2 ngành vào cùng 1 trường đại học không? Và thứ tự xét tuyển như thế nào?

Thí sinh nh­n gi¥y báo nh­p hÍc t¡i Tr°Ýng H S° ph¡m TP.HCM. Tr°Ýng này ti¿p tåc nh­n hÓ s¡ ng ký xét tuyÃn bÕ sung ãt 1 nm 2016, vÛi dñ ki¿n h¡n 2.000 chÉ tiêu.

Trả lời: Theo Quy chế tuyển sinh năm 2017, thí sinh có thể đăng ký không hạn chế số nguyện vọng. Ở mỗi nguyện vọng, thí sinh phải đăng ký mã trường, mã ngành, mã tổ hợp để xét tuyển.

Như vậy, thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành/nhiều tổ hợp trong một trường; mỗi ngành/mỗi tổ hợp trong ngành là một nguyện vọng. Khi đăng ký xét tuyển, ngay từ đầu, thí sinh phải xếp thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng đó.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular