Trường Đại học xây dựng thông báo tuyển sinh năm 2018, theo đó trường xét tuyển theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Riêng các ngành Kiến trúc, ngành Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất), ngành Quy hoạch vùng và đô thị kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật.

– Vùng tuyên sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

– Ngành Kiến trúc, Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất), Quy hoạch vùng và đô thị: Thí sinh dự thi môn Vẽ Mỹ thuật ở Trường Đại học Xây dựng tại Hà Nội. Từ năm 2018, chuyên ngành Nội thât sẽ xét tuyên riêng, thí sinh đăng ký nguyện vọng khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyên.

– Các ngành, chuyên ngành còn lại xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, chuyên ngành, nguyện vọng và kết quả thi THPT Quốc gia của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.

– Môn thi chính (chữ in hoa, đâm) nhân hệ số 2.

– Tiêu chí phụ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp được ưu tiên khi xét tuyển vào c c chương trình đào tạo Pháp ngữ của Trường.

 

Comments

comments