Thông báo điểm chuẩn vào trường Đại học Y Dược – Đại học Huế 2018

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1 7720101 Y khoa 23.25
2 7720501 Răng – Hàm – Mặt 22.75
3 7720110 Y học dự phòng 18.15
4 7720115 Y học cổ truyền 20.25
5 7720201 Dược học 20.75
6 7720301 Điều dưỡng 18.15
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.25
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 18.50
9 7720701 Y tế công cộng 16.15

Comments

comments