fbpx
Home Tags Giải bài Tập môn Sinh lớp 12

Tag: giải bài Tập môn Sinh lớp 12

Phần Bảy – Chương 1 – Bài 35: Môi trường sống và các nhân...

Bài 1 (trang 154 SGK Sinh học 12): Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào...

Phần Bảy – Chương 1 – Bài 36: Quần thể sinh vật và mối...

Bài 1 (trang 159 SGK Sinh học 12): Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có thể có ở một quần thể sinh vật? a) Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật. b)...

Phần Bảy – Chương 1 – Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của...

Bài 1 (trang 165 SGK Sinh học 12): Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường? Lời giải: Sự hiểu...

Phần Bảy – Chương 1 – Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của...

Bài 1 (trang 170 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư. Lời giải: - Mức độ sinh...

Phần Bảy – Chương 1 – Bài 39: Biến động số lượng cá thể...

Bài 1 (trang 174 SGK Sinh học 12): Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì? Lời giải: Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần...

Phần Bảy – Chương 2 – Bài 40: Quần xã sinh vật và một...

Bài 1 (trang 180 SGK Sinh học 12): Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. Lời...

Phần Bảy – Chương 2 – Bài 41: Diễn thế sinh thái

Bài 1 (trang 185 SGK Sinh học 12): Thế nào là diễn thế sinh thái? Lời giải: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh...

Bài 1 (trang 203 SGK Sinh học 12): Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Cho ví dụ về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 46: Thực hành Quản lý và sử...

Tên bài thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên      Họ và tên học sinh:      Lớp      1. Thu hoạch về kiến thức a. Các dạng tài nguyên...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và...

A. TIẾN HÓA Bài 1 (trang 212 SGK Sinh học 12): Tiến hóa nhỏ là gì? Lời giải: Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần...