fbpx
Home Tags địa lí lớp 12

Tag: địa lí lớp 12

Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về...

Cho bảng số liệu sau: Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng (Đơn vị: nghìn đồng) 1. Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta,...

Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 114 sgk Địa Lí 12: Quan sát biểu đồ hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta. Trả lời: Từ năm 1996 đến năm...

Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 118 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bản đồ khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày vê tài nguyên...

Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển...

Câu 1: Cho bảng số liệu sau: Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế) (Đơn vị: tỷ đồng) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ...

Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin...

Trang 131 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 30 (hoặc Atlat địa lí Việt Nam) hãy kể tên một số tuyến đường bộ quan trọng theo hướng đông – tây. Trả lời: - Tuyến đường số...

Địa lí các vùng kinh tế: Bài 39 – Vấn đề khai thác lãnh...

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 177 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ. Nêu...