fbpx
Home Tags đề luyện thi môn Ngữ văn

Tag: đề luyện thi môn Ngữ văn

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Việt Bắc

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Việt Bắc của Tố Hữu. 1. Giá trị nội dung - Bài thơ thể hiện tình cảm lưu luyến , bịn rịn của...

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Rừng Xà...

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. 1. Giá trị nội dung Tác phẩm đã tái hiện một bức tranh sinh động giúp...

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Chiếc thuyền...

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. 1. Giá trị nội dung Từ câu chuyện về một bức ảnh nghệ thuật và sự...

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Chí Phèo

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. 1. Giá trị nội dung Tác giả tố cáo xã hội phong kiến bất công, đã khiến con...

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Sóng

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Sóng của Xuân Quỳnh. 1. Giá trị nội dung Bài thơ là sự cảm nhận về tình yêu từ hình tượng sóng với...

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Hai đứa...

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam. 1. Giá trị nội dung Đọc truyện ngắn Hai đứa trẻ, cùng lúc người đọc có thể lắng...

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Tây tiến

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Tây tiến của Quang Dũng. 1. Giá trị nội dung Cả bài thơ là nỗi nhớ da diết của nhà thơ đối với đơn...

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Tuyên ngôn...

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập của chủ tịch Hồ Chí Minh. 1. Giá trị nội dung - Tuyên Ngôn Độc Lập là văn kiện lịch...

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Vợ nhặt

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân 1. Giá trị nội dung Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân không chỉ miêu tả tình cảnh thê...

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Vợ chồng...

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. 1. Giá trị nội dung - Đây là câu chuyện về những người dân lao động...