fbpx
Home Tags Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12

Tag: Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12

Phần 1 – Chương 1 – Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến...

Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta ? A. Anh - Pháp - Mĩ. B. Anh - Mĩ - Liên Xô. C. Anh - Pháp - Đức. D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc. Câu 2. Một...

Phần 1 – Chương 1 – Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến...

Câu 16: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II ? A. Là một trật tự thế giới được thiết lập...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 1. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian nào ? A. 1945 – 1949.        B. 1946- 1950. C. 1947-1951.       D. 1945- 1951. Câu 2. Thành...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 16. Thành tựu quan trọng mà các nước Đông Âu đã đạt được sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - 1975) là: A. Trở thành những nước công nghiệp. B. Trở...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 31. Vai trò của Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1985 đến 1991 đã thay đổi như thế nào ? A. Đảng cầm quyền ⇒ Đảng bất hợp. pháp⇒ Một trong những đảng phái...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 46. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên từ vào năm nào? A. 1945.    B. 1947.     C. 1949.     D. 1951. Câu 47. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 61. Mục đích của việc thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế là gì ? A. Tạo các mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế giữa các nước Đông Âu với nhau. B. Thúc...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 76. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho các nước Đông Âu vững tin bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ? A. Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân...

Phần 1- Chương 3 – Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 1)

Câu 1. Trong số các nước sau, nước nào không thuộc khu vực Đông Bắc Á ? A. Trung Quốc, Nhật Bản. B. Hàn Quốc, Đài Loan. C. Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Nhật Bản. D....

Phần 1- Chương 3 – Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 2)

Câu 14. Nét nổi bật trong quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Mĩ trong những năm 70 của thế kỷ XX là: A. Trung Quốc bất đồng sâu sắc với Mĩ về vấn đề thu...