Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Soạn văn 12 tập 1: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)
Tuesday, June 18, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Soạn Văn 12Soạn văn 12 tập 1: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng...

Soạn văn 12 tập 1: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

I. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Ghi nhớ SGK Ngữ văn 12 trang 44

III. Luyện tập

Câu 1:

Trong 4 câu a, b, c, d thì câu a không trong sáng do từ đòi hỏi không cần thiết, nếu bỏ từ này thì câu văn sẽ đạt được sự trong sáng.

Ba câu b, c, d là những câu trong sáng do viết đúng ngữ pháp, câu đủ thành phần, diễn đạt trong sáng.

Câu 2:

Từ nước ngoài không cần thiết sử dụng vì đã có từ Việt thay thế: Valentine (ngày Valentine –> ngày lễ Tình nhân hoặc ngày Tình yêu).

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular