fbpx
Friday, June 9, 2023
HomeTin tuyển sinhPhương án tuyển sinh Đại học Văn hoá TPHCM năm 2017

Phương án tuyển sinh Đại học Văn hoá TPHCM năm 2017

Năm nay trường tuyển sinh theo phương thức thi tuyển và xét tuyển. Riêng với các ngành có tuyển sinh môn năng khiếu sẽ thi tuyển năng lực đầu vào kết hợp xét tuyển

Trong đó, phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia áp dụng cho 70% chỉ tiêu mỗi ngành (trừ các ngành xét môn năng khiếu). 30% chỉ tiêu còn lại của các ngành này trường áp dụng xét tuyển học bạ THPT dựa trên điểm trung bình chung 3 năm THPT các môn theo tổ hợp xét tuyển từng ngành. Thời gian nhận hồ sơ theo hình thức học bạ từ ngày 3.7 đến 27.10.

Riêng với các ngành có tuyển sinh môn năng khiếu sẽ thi tuyển năng lực đầu vào kết hợp xét tuyển. Trong đó, môn năng khiếu tổ chức thi theo lịch của trường và xét tuyển môn văn hóa dựa vào điểm trung bình chung học tập bậc THPT (trong đó môn năng khiếu từ 5 trở lên).

Ngoài ra, trường cũng bổ sung tổ hợp xét tuyển mới cho các ngành (tuy nhiên không sử dụng tổ hợp bài thi).

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành gồm: khoa học thư viện 50, bảo tàng học 40, Việt Nam học 250, kinh doanh xuất bản phẩm 100, quản lý văn hóa 230, văn hóa học 100, văn hóa các dân tộc thiểu số VN 40.

Thông tin từng ngành cụ thể như sau:

STT Tên ngành, chuyên ngành Mã ngành tuyển sinh Tổ hợp môn xét tuyển
1 Khoa học Thư viện D320202 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

2 Bảo tàng học,

chuyên ngành Bảo tồn – Bảo tàng

D320305 – Toán, Vật lí, Hóa học

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Bảo tàng học,

chuyên ngành Bảo quản hiện vật Bảo tàng

D320305 – Toán, Vật lí, Hóa học

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

3 Việt Nam học,

chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

D220113 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

4 Kinh doanh xuất bản phẩm,

chuyên ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm

D320402 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Kinh doanh xuất bản phẩm,

chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm

D320402 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

5 Quản lý văn hóa,chuyên ngành (1) Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội D220342 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Quản lý văn hóa,chuyên ngành (2) Quản lý Di sản văn hóa D220342 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Quản lý văn hóa,chuyên ngành (3) Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật D220342 – Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật (NKNT)1

– Ngữ văn, Toán, NKNT 1

– Ngữ văn, tiếng Anh, NKNT 1

– Ngữ văn, NKNT 1, NKNT 2

Quản lý văn hóa,chuyên ngành (4) Biểu diễn âm nhạc D220342 – Ngữ văn, Địa lý, NKNT 1

– Ngữ văn, Toán, NKNT 1

– Ngữ văn, tiếng Anh, NKNT 1

– Ngữ văn, NKNT 1, NKNT 2

6 Văn hóa học,

chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

D220340 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Văn hóa học,

chuyên ngành Truyền thông

Văn hóa

D220340 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu

7 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D220112 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

 

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT như sau:
+ Đợt 1: từ 3.7 – 28.7
+ Đợt: từ 1.8 – 26.8
+ Đợt 3: từ 30.8 – 27.9
+ Đợt 4: từ 2.10- 27.10

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular