fbpx
Thursday, June 8, 2023
HomeTin tuyển sinhPhương án tuyển sinh Đại học Ngân hàng TP. HCM năm 2017

Phương án tuyển sinh Đại học Ngân hàng TP. HCM năm 2017

Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2017. Trong đó, các ngành tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế xét tuyển chung theo nhóm ngành (điểm chuẩn trúng tuyển chung).

Thí sinh trúng tuyển được phân ngành học sau khi kết thúc 3 học kỳ đầu của khóa học dựa trên chỉ tiêu đào tạo từng ngành, nguyện vọng cá nhân và kết quả học tập.

Các ngành luật kinh tế, ngôn ngữ Anh, hệ thống thông tin quản lý xét tuyển theo chỉ tiêu và điểm chuẩn trúng tuyển riêng trên cơ sở đăng ký xét tuyển từ đầu của thí sinh.

Tuy nhiên, trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng tổ hợp bài thi hoặc khác tổ hợp bài thi đăng ký xét tuyển, ưu tiên xét tuyển thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi cao hơn (không tính điểm ưu tiên) và số thứ tự ưu tiên chọn nhóm ngành hoặc ngành cao hơn.

Năm nay trường bổ sung 2 tổ hợp xét tuyển mới có sử dụng bài thi tổ hợp gồm:
Khối D90: Toán, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh;
Khối D 96: Toán, Khoa học xã hội, tiếng Anh.

Thông tin tuyển sinh từng ngành cụ thể như bảng sau:

Tt Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp

(Ghi theo

mã tổ hợp bài thi)

Chỉ tiêu
I Đại học chính quy
B Nhóm ngành Kinh tế – Kinh doanh (Chương trình đại trà) 1750
1 Tài chính – Ngân hàng D340201 A00, A01, D01, D90
2 Kế toán D340301
3 Quản trị kinh doanh D340101
4 Kinh tế quốc tế D310106
C Khối ngành Luật(Chương trình đại trà) D01, D96 100
1 Luật Kinh tế D380107
D Khối ngành ngôn ngữ (Chương trình đại trà) D01, D96 150
1 Ngôn ngữ Anh D220201
E Khối ngành quản lý (Chương trình đại trà) A00, A01, D01, D90 200
1 Hệ thống thông tin quản lý D340405
II Liên thông đại học chính quy các ngành
1 Tài chính – Ngân hàng D340201 Thi tuyển do Trường tự tổ chức vào đầu tháng 8/2017 200
2 Kế toán D340301
3 Quản trị kinh doanh D340101
4 Kinh tế quốc tế D310106
TỔNG CỘNG 2800
Đối tượng Nhóm ngành/ngành đào tạo Điều kiện
TUYỂN THẲNG
1. Điểm a, Khoản 2 Không hạn chế
2. Điểm b, Khoản 2 Căn cứ kết quả trúng tuyển không quá 3 năm trước đó
3. Điểm c và e, Khoản 2 Ngôn ngữ Anh

HT Thông tin Quản lý

Có môn tương ứng với ngành đào tạo
4. Điểm g, Khoản 2 Không hạn chế Xếp loại học sinh giỏi 3 năm PTTH.
5.Điểm h, Khoản 2 Không hạn chế – Xếp loại học sinh giỏi 3 năm PTTH;

– Đạt yêu cầu kiểm tra thực hành tiếng Việt.

6. Điểm i, Khoản 2 Không hạn chế Học bổ sung kiến thức văn hóa 1 năm tại các trường dự bị đại học và đạt yêu cầu.
ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
7. Điểm a, Khoản 3 Ngôn ngữ Anh

HT Thông tin Quản lý

Có môn tương ứng với ngành đào tạo

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular