fbpx
Wednesday, April 24, 2024
HomeTin tuyển sinhPhương án tuyển sinh Học viện tài chính năm 2016

Phương án tuyển sinh Học viện tài chính năm 2016

Học viện tài chính công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2016. Theo đó, trường tuyển sinh 4000 chỉ tiêu cho hệ đại học chính quy.

1 Phạm vi tuyển sinh: Học viện tổ chức tuyển sinh trong cả nước.

2 Chỉ tiêu tuyển sinh

 

Ngành tuyển

 

Mã ngành

Dự kiến

chỉ tiêu

Tổng chỉ tiêu

4000

Các ngành  đào tạo hệ đại học chính quy:
Ngành: Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên

ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Hải  quan  và  nghiệp  vụ  ngoại  thương,  Tài  chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Định giá tài sản, Đầu tư tài chính, Phân tích chính sách tài chính).

 

 

 

 

 

D340201

 

 

 

 

 

1900

Ngành: Kế toán (gồm 3 chuyên  ngành: Kế toán

doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công).

 

D340301

 

1300

Ngành: Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành:

Quản trị doanh nghiệp; Marketing).

 

D340101

 

240

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành:

Tin học Tài chính – Kế toán).

 

D340405

 

120

Ngành:  Kinh  tế  (gồm  3  chuyên  ngành:  Kinh  tế

nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế luật).

 

 

D310101

 

 

240

Ngành: Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh

Tài chính – Kế toán).

 

D220201

 

200

3 Phương  thức tuyển sinh

3.1 Tuyển thẳng  vao hệ đại học

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện xet đôi tương tuyên thăng như sau:

a. Đối với những thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại  các điểm a, b, c, e, g, h khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, cụ thể:

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào một trong 6 ngành học đang đào tạo ở Học viện;

– Người đã trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Học viện. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Tin  học, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành Hệ thống thông tin quản  lý (D340405) của Học viện;

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Tiếng Anh, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) của Học viện;

– Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Giám đốc Học viện căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

– Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện: Giám đốc Học viện căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, quyết định cho vào học.

b. Đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia (cụm thi do các trường Đại học chủ trì) có lực học loại giỏi trở lên trong cả 3 năm học tại  trường PTTH chuyên quôc gia, trường PTTH chuyên cấp Tỉnh/ Thành phố (của môt trong cac  lơp chuyên: Toan, Tin hoc, Vât ly, Hoa hoc, Tiêng Anh, Ngư văn); va co hanh kiêm 3 năm PTTH đat loai tôt trơ lên, Hoc viên xet tuyên thăng 5% trên tông chı tiêu vao nganh phu hơp theo nguyên tăc  xet tư cao xuông thâp cho đên khi đu chı tiêu, tınh bınh quân kêt qua điêm trung bınh năm hoc lơp 12 cua 3 môn thuôc tô hơp xet tuyên do thı sinh lưa chon đăng ky.

3.2. Ưu tiên xet tuyên vao đai hoc

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Học viện, cụ thể: Đối với các thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia (áp dụng đối với thí sinh thi tại cụm thi do các trường Đại học chủ trì), có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và có tổ hợp môn thi phù hợp với ngành học thí sinh có nguyện vọng ưu tiên xét tuyển, được Giám đốc Học viện xem xét, quyết định cho vào học.

3.3. Xet tuyên vao đai hoc diên 30a

a. Đối tượng  xét tuyển:  Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành).

b. Chỉ tiêu, phương  thức xét tuyển:

– Chỉ tiêu xét tuyển: 60

– Căn cứ xét tuyển: Điểm bình quân của ba điểm tổng kết 3 năm học THPT, có tính đến kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia (Thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt loại khá được cộng thêm 0,1 điểm, đạt loại giỏi cộng thêm 0,2 điểm, đạt loại xuất sắc cộng thêm 0,3 điểm).

– Phương  thức  xét tuyển:  Xét điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển dẫn đến vượt chỉ tiêu thì Học viện sẽ xem xét các tiêu chí khác để xét tuyển.

Sau khi nhập học, những thí sinh xét tuyển phải học bổ sung kiến thức 1 năm (theo chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc Hoc viên quy định) trước khi vào học chính thức.

3.4.  Hô sơ đăng ky tuyên thăng,  ưu tiên xet tuyên va xet tuyên diên 30a.

3.4.1.  Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

–  Đôi vơi thí sinh đăng ky tuyên thăng thuộc các đối tượng được quy định tại  các điểm a, b, c, e, g, h khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng thı làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2016. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng;

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2016;

d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

e) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

–  Đôi vơi thí sinh đăng ky tuyên thăng thuộc các đối tượng la hoc sinh đat

tư loai gioi trơ lên trong ca 3 năm hoc tai  trương PTTH chuyên quôc gia, trương PTTH chuyên câp Tınh/ Thanh phô (cua môt trong cac  lơp chuyên: Toan, Tin hoc, Vât ly, Hoa hoc, Tiêng Anh, Ngư văn) thı làm một bộ hồ sơ gửi về Hoc viên Tai chınh  trước ngày 25/5/2016. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng;

b) Bản sao hợp lệ Hoc ba 3 năm hoc Trung hoc phô thông;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

d) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.

3.4.2 Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi

THPT quốc gia trong thời hạn từ 01/04 – 30/04/2016.

Sau khi có kết quả thi, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tao. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a) Phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 ngành của Học viện. Các ngành được xét theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2;

b) Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng;

c) 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

d) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;

e) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016; giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế năm 2016.

f) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng)./.

3.4.3.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng  diên 30a

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/05/2016. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

d) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng)./.

2.3.5 Xét tuyển thı sinh tôt nghiêp PTTH  quôc gia năm 2016.

2.3.5.1 Nguyên tăc

– Học viện xét tuyển theo từng ngành. Điểm trúng tuyển vào từng ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo ít nhất 2 (hai) điểm.

– Trong đơt xét tuyển đâu tiên, Học viện xét ngành nguyện vọng 1 (NV1) trước. Tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh có đăng ký ngành NV2. Kết thúc xét tuyển đợt đâu tiên, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển đơt kê tiêp (đợt 2, 3…) theo quy định của Bộ.

– Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia  năm 2016 thi tại các cụm thi do trường đại học chủ trì, xét tuyển một trong các phương án tổ hợp  sau:

o   Toán, Vật lí, Hóa học;

o   Toán, Vật lí, Tiếng Anh

o   Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

– Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn nhân hệ số 2);

– Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Hệ thống thông tin quản lý theo tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh) môn Toán điểm nhân hệ số 2.

3.5.2. Tiêu chí xét tuyển thı sinh tôt nghiêp PTTH  quôc gia năm 2016.

Tiêu  chí xét tuyển  chính:  Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ sau:

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Hệ thống thông tin có môn thi chính nhân hệ số 2, thí sinh có điểm môn thi chính nhân hệ số 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.

– Đối với những ngành có xét tuyển tổ hợp: (Toán, Vật lý, Hóa học); (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); (Toan, Ngư văn, Anh Văn) thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Nếu sau khi xét đến tiêu chí phu mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển đơt kê tiêp.

3.5.3. Tổ hợp 3 môn thi tuyển để tham gia xét tuyển và Ngành tuyển sinh

Tổ hợp 3 môn thi theo khối thi truyền thống:

+ Toán – Vật lí – Hóa học (A00)

+ Toán – Vật Lí – Tiếng Anh (A01)

+ Ngữ Văn – Toán – Tiếng Anh  (D01)

TT Các ngành,  chuyên ngành đào tạo Tổ hợp 3 môn thi
 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tài  chính  –  Ngân  hàng  (gồm  10  chuyên

ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Ngân  hàng,  Định  giá  tài  sản,  Phân  tích chính sách tài chính, Đầu tư tài chính). Trong đo chı tiêu tô hơp D01 không qua

30% tông chı tiêu nganh Tai chınh – Ngân hang.

 

 

 

 

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

 

 

 

2

Kế  toán  (gồm  3  chuyên  ngành:  Kế  toán

doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công). Trong đo chı tiêu tô hơp D01 không qua

25% tông chı tiêu nganh Kê toan

 

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

 

 

3

 

Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Marketing).

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính – Kế toán).

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (Riêng tổ hơp Ngư văn, Toan, Tiêng   Anh  điểm  môn   chính Toán nhân đôi)

 

 

5

 

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh

Tài chính – Kế toán).

Ngữ  Văn,  Toán,  Tiếng  Anh

(điểm  môn  chính:  tiếng  Anh nhân đôi)

 

 

6

Kinh  tế  (gồm  3  chuyên  ngành:  Kinh  tế

nguồn  lực  tài  chính,  Kinh  tế  đầu  tư  tài chính, Kinh tế – Luật).

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

3.5.4.Quy trınh xet tuyên thı sinh tôt nghiêp PTTH  quôc gia năm 2016.

1. Lịch tuyển sinh và thời gian nhận  hồ sơ xét tuyển  của thí sinh: thực hiện theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Phương  thức đăng ký xét tuyển của thí sinh:

a) Nộp Phiếu ĐKXT và lệ phí ĐKXT cho Hoc viên qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc đăng kí trực tuyến.

b) Đăng kí xét tuyển đợt I: thời gian ĐKXT đợt 1 la 12 ngày, thı sinh bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/8/2016 đến ngày 12/8/2016. Thí sinh chỉ được ĐKXT tối đa vào 02 trường, mỗi trường không quá 02 ngành; thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển.

c) Đăng kí xét tuyển các đợt bổ sung (nêu co):  Thời gian ĐKXT và xét tuyển mỗi đợt là 10 ngày, Thí sinh được ĐKXT tối đa vào 03 trường,  mỗi trường không quá 02 ngành; thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong từng đợt xét tuyển.

d) Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường xét tuyển theo nhóm trường, số ngành đăng ký tối đa trong mỗi đợt xét tuyển thực hiện theo quy định tại điểm b, c của khoản này.

đ) Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ kí của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi) cho trường có nguyện vọng học theo quy định của trường.

e) Thời gian đăng kí xét tuyển:

Thời gian ĐKXT bắt đầu từ ngày 01/8 đến hết ngày 20/10.

g) Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ ĐKXT và hồ sơ đăng ký dự thi. Các trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong hồ sơ ĐKXT và hồ sơ đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.”

Các hồ sơ xét tuyển được gửi theo hai hình thức trên trong thời gian quy định đều là hợp lệ và được Học viện tiếp nhận để xét tuyển với giá trị như nhau.

2.3.5.5 Thông báo kết quả xét tuyển

+ Điểm chuẩn xét tuyển theo ngành và danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố trên website tuyển sinh của Học viện, trên trang tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Thí sinh trúng tuyển được gửi giấy báo nhập học.

2.3.5.6 Xet tuyên  hệ đại  học chính  quy khu  vực Tây  Bắc, Tây  Nguyên  và

Tây Nam Bộ năm 2016

Căn  cứ  Công  văn  số  4348/BGDĐT-GDĐH,  ngày  26/8/2015  của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc đào tạo nhân lực cho các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Học viện Tài chính se thông bao cu thê cho UBND:

a.  Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 chỉ tiêu

b.  Đối tượng và điều kiện xét tuyển:

Những thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia do trường đại học chủ trì; đã tốt nghiệp trung học phổ thông; đăng ký xét tuyển  theo một trong các tổ hợp môn A00, A01, D01; và có đủ các điều kiện sau:

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại các tỉnh trong khu vực

Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tính đến ngày 30/6/2016.

– Kết quả thi THPT quốc gia do trường đại học chủ trì năm 2016, tổng điểm 3 môn thi (tổ hợp môn xét tuyển) đạt điểm theo các ngành thâp hơn 2 điêm so vơi điêm san trung tuyên tưng nganh cua Hoc viên:

STT Tên ngành Tổ hợp Chỉ tiêu dư kiên
1. Kế toán A00, A01, D01

65

2. Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01

112

 

3.

Ngôn   ngữ   Anh  (môn

Tiếng Anh nhân đôi)

 

D01

 

6

 

 

4.

Hệ thống thông tin quản

lý  (Tổ  hợp  D01  môn toán nhân đôi)

A00, A01  

 

6

 

D01

5. Kinh tế A01, D01

7

6. Quản trị kinh doanh A00, A01, D01

4

– Có nguyện vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về làm việc tại địa phương.

c. Chi phí đào tạo: do địa phương và người học chi trả theo quy định hiện hành.

d.  Trach nhiêm cua Uỷ Ban nhân dân các tỉnh

– Căn cứ vào đối tượng và điều kiện quy định trên, nhận đăng ký tự nguyện tham gia học tập và cam kết của thí sinh trong phạm vi của Tỉnh, quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người học đối với địa phương.

-Tổ chức xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; gửi danh sách và hồ sơ xét tuyển về Học viện Tài chính trước ngày 2/10/2016.

Hồ sơ gồm:

– Số hộ khẩu thường trú (Bản sao có chứng thực);

– Giấy chứng nhận kết quả THPT do trường đại học chủ trì năm 2016;

– Học bạ THPT/ bổ túc văn hóa (bản sao có chứng thực);

– Chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 (bản chính) hoặc Bằng Tốt nghiệp THPT (bản sao có chứng thực);

– Đăng ký tự nguyện tham gia học tập và cam kết làm việc tại địa phương sau khi tốt nghiệp (Theo mẫu của Tỉnh quy định).

– Lệ phí xét tuyển 100.000đ/hồ sơ.

– Phối hợp với Học viện Tài chính trong quá trình tuyển sinh và quản lý người học trong suốt quá trình học.

– Ký hợp đồng với Học viện Tài chính về đào tạo cho địa phương (sau khi sinh viên nhập học)

– Tiếp nhận và phân công công tác cho người học sau khi tốt nghiệp.

Học viện Tài chính căn cứ vào danh sách thí sinh đủ điều kiện đã được Uỷ Ban nhân dân các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ xét duyệt  để thực hiện việc phân bổ chỉ tiêu cho các tỉnh.

Học viện thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được phân bổ; ưu tiên xét tuyển những thí sinh thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, hộ cận nghèo…) nếu có cùng mức điểm xét tuyển.

Học viện sẽ thông báo công khai điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trên website: www.hvtc.edu.vn; đồng thời sẽ thông báo bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân các địa phương.

Trước khi được vào học chính thức cùng khoá 54, thí sinh thuộc diện Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ phải học bổ sung kiến thức phổ thông đạt yêu cầu mặt bằng chung của Học viện.  Uỷ ban nhân dân các tỉnh phối hợp với Học viện Tài chính thực hiện đúng quy định của Bộ về đào tạo nhân lực cho các tỉnh Tây Bắc,Tây Nguyên, Tây Nam Bộ .

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular