Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Phương án tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2017
Sunday, June 23, 2024
HomeTin tuyển sinhPhương án tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2017

Phương án tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2017

Học viện Ngân hàng xét tuyển trên 2 phương thức: Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi PTTH quốc gia và phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông.

– Học viện Ngân hàng áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT theo Quy chế tuyển sinh.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn nhân hệ số 1).

– Học viện Ngân hàng áp dụng chung một mức điểm xét tuyển giữa các tổ hợp cho từng ngành đào tạo.

Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển của Học viện Ngân hàng với từng ngành đào tạo như sau:

– Ưu tiên điểm môn Toán cho ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý;

– Ưu tiên điểm môn Tiếng Anh cho ngành Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh; ngành Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ); T ài chính- ngân hàng và Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh).

– Ngành Luật Kinh tế: Ưu tiên điểm môn Toán cho các tổ hợp xét tuyển A00, D01, D09; Ưu tiên điểm môn Ngữ văn cho tổ hợp xét tuyển C00.

Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước (mã trường NHH)

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên

– Vùng tuyển sinh: Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thuộc các tỉnh từ Quảng Trị vào phía Nam. (mã trường NHP)

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Bắc Ninh

– Vùng tuyển sinh: Học viện Ngân hàng- Phân viện Bắc Ninh tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thuộc các tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc Bộ và tỉnh Bắc Ninh. (mã trường NHB)

Mã quy ước Tổ hợp các môn xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017: A00 (Toán, Vật Lý, Hóa Học); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa Học, Tiếng Anh); D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh); C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí)

Ngành học

trường

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

Học viện Ngân hàng

NHH

Theo xét KQ thi pTth

Theo phương thức xét học bạ

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

NHH

52340101

A00, A01, D01, D07

405

45

Tài chính- Ngân hàng

NHH

52340201

A00, A01, D01, D07

1170

130

Kế toán- Kiểm toán

NHH

52340301

A00, A01, D01, D07

720

80

Hệ thống thông tin quản lý

NHH

52340405

A00, A01, D01, D07

225

25

Kinh doanh Quốc tế

NHH

52340120

A01, D01, D07, D09

360

40

Luật Kinh tế

NHH

52380107

A00, C00, D01, D09

135

15

Ngôn ngữ Anh

NHH

52220201

A01, D01, D07, D09

180

20

Quản trị kinh doanh CityU (USA)

NHH

52340101_1

A00, A01, D01, D07

108

12

Tài chính- Ngân hàng Sunderland (UK)

NHH

52340201_1

A00, A01, D01, D07

72

8

Quản lý Tài chính- Kế toán Sunderland (UK)

NHH

52340301_1

A00, A01, D01, D07

72

8

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên

Tài chính- Ngân hàng

NHP

52340201

A00, A01, D01, D07

90

10

Kế toán- Kiểm toán

NHP

52340301

A00, A01, D01, D07

90

10

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Bắc Ninh

Tài chính- Ngân hàng

NHB

52340201

A00, A01, D01, D07

90

10

Kế toán- Kiểm toán

NHB

52340301

A00, A01, D01, D07

90

10

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng hệ Đại học

Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu xét tuyển thẳng đại học căn cứ kết quả học tập PTTH (xét học bạ) cho các đối tượng:

TT

Ngành tuyển sinh của Học viện Ngân hàng

Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia

Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1

Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý

– Môn chuyện: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

– Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lện.

– Môn chuyện: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

– Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lện.

2

Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh; Quản trị kinh doanh (Liên kết vớ’ Đại học CityU, Hoa Kỳ)

– Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

– Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên.

– Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

– Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

– Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên.

– Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

3

Luật Kinh tế

– Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

– Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên.

– Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

– Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên.

4

Tài chính- ngân hàng và Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh)

– Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

– Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 6,0 điểm trở lên.

– Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

– Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.

– Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 6,5 điểm trở lên.

– Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng

Ngành học

Mã trường

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiên

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Theo xét KQ thi PTTH

Theo phương thức xét hoc ba

Tài chính- Ngân hàng

NHH

51340201

50

50

Kế toán- Kiểm toán

NHH

51340301

A00, A01,

50

50

Tài chính- Ngân hàng

NHP

51340201

D01, D07

25

25

Kế toán- Kiểm toán

NHP

51340301

25

25

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng hệ cao đẳng
Học viện Ngân hàng dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên.

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular