https://cxcosmetics.com.au/pub/ https://www.kungfuology.com/mt-static/ https:https://www.wartanusantara.org/data-coinmarketcap-bitcoin-menguat-naik-741-dalam-24-jam/ https://land.ubiz.ua/assets/img/ https://inlislite.perpus.palopokota.go.id/cgacor/ https://qml.cvc.uab.es/responsivl/slot-gacor/ https://task.travis.enkosoft.com/ https://www.kungfuology.com/home/plugins/ https://ncc.potensi-utama.ac.id/wp-content/plugins/ https://ji-touch.ru/storage/xgacor/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/xqris/ https://sisule.dprd-bungokab.go.id/gacorx/ https://www.wartanusantara.org/film-vina-sebelum-7-hari-menjadi-perbincangan-hangat-di-media-sosial/ https://www.wartanusantara.org/colour-music-fest-vol-2-siap-meriahkan-karawang-pada-18-mei-2024/ https://www.wartanusantara.org/10-cara-memulai-bisnis-dari-nol-hingga-sukses-untuk-pemula/ https:https://www.wartanusantara.org/terobosan-emosi-ragam-film-indonesia-bulan-ini/
Phương án tuyển sinh Đại học Vinh năm 2017
Saturday, May 18, 2024
HomeTin tuyển sinhPhương án tuyển sinh Đại học Vinh năm 2017

Phương án tuyển sinh Đại học Vinh năm 2017

Trường Đại học Vinh năm 2017 xét tuyển theo 3 hình thức: xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia, xét tuyển học bạ, xét tuyển thẳng.

1. Phương thức tuyển sinh

1.1. Phương thức xét tuyển

1.1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2017

Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.

1.1.2. Xét tuyển học bạ THPT

Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh, với các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Tổng điểm các môn: theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của cả 3 năm THPT (06 học kỳ) đạt 99.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên sẽ được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.3. Xét tuyển thẳng

– Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tuyển thẳng học sinh các trường Chuyên đã tốt nghiệp THPT.

1.1.4. Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

1.1.5. Chỉ tiêu năm 2017: 5.000 chỉ tiêu.

2. Xét tuyển theo nhóm ngành:

Năm 2017, Trường Đại học Vinh tuyển sinh theo ngành, đào tạo theo nhóm ngành với chỉ tiêu của từng nhóm ngành ở mục 3.

2.1. Các nhóm ngành xét tuyển

Nhóm 1: Khối ngành kinh tế

1. Kế toán

2. Tài chính ngân hàng

3. Quản trị kinh doanh

4. Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư)

5. Kinh tế nông nghiệp.

Nhóm 2: Khối ngành kỹ thuật, công nghệ

1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

2. Kỹ thuật điện tử truyền thông

3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4. Kỹ thuật xây dựng

5. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

6. Kỹ thuật công trình thủy

7. Công nghệ thực phẩm

8. Công nghệ kỹ thuật hóa học

9. Công nghệ thông tin.

Nhóm 3: Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường

1. Nông học

2. Nuôi trồng thủy sản

3. Khoa học môi trường

4. Quản lý tài nguyên và môi trường

5. Quản lý đất đai

6. Khuyến nông

7. Chăn nuôi.

Nhóm 4: Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn

1. Chính trị học

2. Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công)

3. Quản lý văn hóa

4. Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

5. Quản lý giáo dục

6. Công tác xã hội

7. Báo chí

8. Luật

9. Luật kinh tế.

Nhóm 5: Gồm các khối ngành

– Nhóm ngành Sư phạm tự nhiên

1. Sư phạm Toán học

2. Sư phạm Tin học

3. Sư phạm Vật lý

4. Sư phạm Hóa học

5. Sư phạm Sinh học.

– Nhóm ngành Sư phạm xã hội

1. Sư phạm Ngữ văn

2. Sư phạm Lịch sử

3. Sư phạm Địa lý

4. Giáo dục chính trị

5. Giáo dục Tiểu học

6. Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

– Các ngành Sư phạm năng khiếu tuyển theo ngành

1. Giáo dục Mầm non

2. Giáo dục Thể chất.

– Các ngành tuyển theo ngành

1. Sư phạm tiếng Anh

2. Ngôn ngữ Anh.

2.2. Nguyên tắc xét tuyển

– Dựa vào kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp các môn thi, bài thi của nhóm ngành.

– Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của nhóm ngành.

– Thí sinh có nguyện vọng và nộp hồ sơ xét tuyển.

– Riêng các ngành đào tạo sư phạm: Ngoài kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh phải có hạnh kiểm của 3 năm học (Lớp 10, 11, 12) THPT đạt từ loại Khá trở lên.

2.3. Xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu

a) Các ngành xét tuyển kết hợp thi tuyển gồm:

1. Giáo dục Mầm non – Mã ngành: D140201

2. Giáo dục Thể chất – Mã ngành: D140206

b) Nguyên tắc xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu:

b1) Đối với ngành Giáo dục Mầm non:

– Lấy kết quả thi THPT Quốc gia các tổ hợp bài thi môn Toán, Ngữ văn và Toán, tiếng Anh.

– Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Vinh.

– Điểm môn thi năng khiếu nhân hệ số 2.

– Thí sinh có nguyện vọng và nộp hồ sơ xét tuyển.

b2) Đối với ngành Giáo dục Thể chất:

– Lấy kết quả thi THPT Quốc gia của môn thi Sinh học và bài thi môn Toán học.

– Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu Giáo dục Thể chất của Trường Đại học Vinh.

– Điểm môn thi năng khiếu nhân hệ số 2.

– Thí sinh có nguyện vọng và nộp hồ sơ xét tuyển.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển năm 2017

Nhóm ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn thi, bài thi xét tuyển

Chỉ tiêu

Nhóm 1:

Khối ngành kinh tế

1. Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

750

2. Tài chính ngân hàng D340201
3. Kế toán D340301
4. Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) D310101
5. Kinh tế nông nghiệp D620105

Nhóm 2:

Khối ngành kỹ thuật, công nghệ

1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301

Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Tiếng Anh

1.400

2. Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207
3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216
4. Kỹ thuật xây dựng D580208
5. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205
6. Kỹ thuật công trình thủy D580202
7. Công nghệ thực phẩm D540101
8. Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401
9. Công nghệ thông tin D480201

Nhóm 3:

Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường

1. Nông học D620109

Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

590

2. Nuôi trồng thủy sản D620301
3. Khoa học môi trường D440301
4. Quản lý tài nguyên và MT D850101
5. Quản lý đất đai D850103
6. Khuyến nông D620102
7. Chăn nuôi D620105

Nhóm 4:

Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn

1. Chính trị học D310201

Ngữ văn, Lịch sử, Ðịa lý; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh

1.300

2. Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) D310201
3. Quản lý văn hóa D220342
4. Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) D220113
5. Quản lý giáo dục D140114
6. Công tác xã hội D760101
7. Báo chí D320101
8. Luật D380101
9. Luật kinh tế D380107

a) Nhóm ngành Sư phạm tự nhiên

1. Sư phạm Toán học D140209

Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa học, Sinh học

300

2. Sư phạm Tin học D140210
3. Sư phạm Vật lý D140211
4. Sư phạm Hóa học D140212
5. Sư phạm Sinh học D140213

b) Nhóm ngành Sư phạm xã hội

1. Sư phạm Ngữ văn D140217

Ngữ văn, Lịch sử, Ðịa lý; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học

300

2. Sư phạm Lịch sử D140218
3. Sư phạm Ðịa lý D140219
4. Giáo dục chính trị D140205
5. Giáo dục Tiểu học D140202
6. Giáo dục QP – An ninh D140208

c) Nhóm ngành Sư phạm năng khiếu

1. Giáo dục Mầm non D140201

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu; Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

110

2. Giáo dục Thể chất

D140206

Toán, Sinh học, Năng khiếu

30

d) Các ngành tuyển sinh theo ngành

1. Sư phạm tiếng Anh

D140231

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

70

2. Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Tổng

5.000

4. Quy trình xét tuyển

4.1. Xét tuyển nguyện vọng I

4.1.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

– Bản chính (bản gốc) Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia 2017 (dùng để xét tuyển nguyện vọng I) có chữ ký và đóng dấu đỏ của nơi thí sinh dự thi.

– Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng I (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) thí sinh được đăng ký tối đa 2 nhóm ngành theo tổ hợp môn thi, bài thi xét tuyển của Trường (ghi cả phần chữ và mã quy định tương ứng theo phụ lục kèm theo). Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.

– Một phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

– Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển.

Nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển qua đường bưu điện, trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại trường.

Riêng đối với thí sinh đã dự thi môn Năng khiếu vào 2 ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất, nạp giấy chứng nhận kết quả thi các môn văn hoá kì thi THPT quốc gia theo tổ hợp môn thi, bài thi về Trường để xét tuyển.

4.1.2. Nguyên tắc xét tuyển:

Trên cơ sở đăng ký xét tuyển của thí sinh và điểm chuẩn xét tuyển đối với các tổ hợp môn thi, bài thi của nhóm ngành, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xét tuyển thứ tự theo tổng điểm (kể cả điểm khu vực và điểm ưu tiên nếu có) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) đối với thang điểm 10.

Các ngành đào tạo Sư phạm thí sinh phải có hạnh kiểm 3 năm học THPT (Lớp 10, 11, 12) đạt từ loại Khá trở lên.

4.1.3. Thời gian nhận hồ sơ:

– Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Buổi sáng từ 8h00′ đến 11h00′, buổi chiều từ 14h00′ đến 17h00′.

4.1.4. Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp:

Phòng Đào tạo, tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238.3856394, 0238.8988989

Website: http://www.vinhuni.edu.vn

4.2. Xét tuyển nguyện vọng 2

4.2.1. Quy định đăng ký xét tuyển đối với thí sinh:

a) Trong các đợt xét tuyển bổ sung, sau khi đã ĐKXT vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.

b) Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào một trường duy nhất; gửi Phiếu ĐKXT (theo mẫu 1) theo một trong các phương thức sau:

– Nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

– Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.

– Nộp trực tiếp tại trường.

(ĐKXT qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại trường cần kèm theo bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi, một phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh).

– Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển.

c) Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

4.2.2. Nguyên tắc xét tuyển:

Trên cơ sở đăng ký xét tuyển của thí sinh và điểm chuẩn xét tuyển đối với các tổ hợp môn thi, bài thi của ngành, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xét tuyển thứ tự theo tổng điểm (kể cả điểm khu vực và điểm ưu tiên nếu có) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) đối với thang điểm 10.

4.2.3. Thời gian nhận hồ sơ:

– Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Buổi sáng từ 8h00′ đến 11h00′, buổi chiều từ 14h00′ đến 17h00′.

4.2.4. Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp:

Phòng Đào tạo, tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238.3856394, 0238.8988989

Website: http://www.vinhuni.edu.vn

4.3. Thời gian thi năng khiếu (dự kiến): Từ ngày 5/7/2017 đến ngày 9/7/2017.

Tuyensinh247.com

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular