fbpx
Thursday, February 22, 2024
HomeTin tuyển sinhPhương án tuyển sinh Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh năm...

Phương án tuyển sinh Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh năm 2017

Kết quả các môn thi THPT quốc gia của thí sinh trong tổ hợp bài thi/môn thi cho các ngành đào tạo của Trường phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

1. Thông tin chung về trường

(Tính đến thời điểm xây dựng Đề án)

1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trưởng:

– Tên trường: Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh – Sứ mệnh:

Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh có sứ mệnh cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, có thương hiệu trong nước và trong khu vực về các lĩnh vực: Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh góp phần quan trọng trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

– Địa chỉ:

– Cơ sở 1: Trưng Trắc – Văn Lâm – Hưng Yên

– Cơ sở 2: Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên

– Website: www.tcqtkd.edu.vn 1.2. Quy mô đào tạo

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất (năm 2015, năm 2016)

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (năm 2015, năm 2016)

Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên cơ sở kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập của 3 năm học trung học phổ thông.

Năm 2015: Chỉ tiêu tuyển sinh và xét tuyển của Trường được xác định theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2016: Chỉ tiêu tuyển sinh và xét tuyển của Trường được xác định theo Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)

1

2. Các thông tin của năm tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

– Phương thức 1: Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học.

– Phương thức 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển trên cơ sở kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (phương thức 1) và xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập lớp 12 trung học phổ thông (phương thức 2).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổng chỉ tiêu: 1.000

Trường phân bổ chỉ tiêu cho các phương thức như sau:

Phương thức 1 : 30% tổng chỉ tiêu (300).

Phương thức 2 : 70% tổng chỉ tiêu (700).

4 2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

a. Đối với xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia

-Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học; – Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

– Kết quả các môn thi THPT quốc gia của thí sinh trong tổ hợp bài thi/môn thi cho các ngành đào tạo của Trường phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

b. Đối với xét kết quả học tập lớp 12 THPT:

– Đã tốt nghiệp THPT;

– Tổng điểm của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển của thí sinh đạt từ 18,0 điểm trở lên.

– Hạnh kiểm lớp 12 đạt Khá trở lên; đối với các đối tượng khác phải đảm bảo điều kiện xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

a. Mã số trường: DFA

b. Mã số ngành và tổ hợp xét tuyển:

1

Comments

comments

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

Comments are closed.

Most Popular