Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Phương án tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2017
Sunday, June 16, 2024
HomeTin tuyển sinhPhương án tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2017

Phương án tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2017

Trường đại học Nội vụ Hà Nội tuyển 1900 chỉ tiêu, trong đó có 1580 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia, còn lại là theo phương thức khác.

1.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước.

1.2. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

1.3. Phương thức tuyển sinh: kết hợp nhiều phương thức

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức thực hiện kết hợp hai phương thức tuyển sinh như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT quốc gia
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở cấp Trung học phổ thông (xét tuyển học bạ THPT)
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Năm 2017 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đăng ký 1.900 chỉ tiêu tương ứng với 09 nhóm ngành ở các cơ sở đào tạo của Trường.

– Tại Hà Nội có 1.440 chỉ tiêu, trong đó:

+ Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia là 1.350 chỉ tiêu + Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ) là: 90 chỉ tiêu

– Tại Phân hiệu Quảng Nam có 460 chỉ tiêu, trong đó:

+ Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia là: 230 chỉ tiêu + Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ) là: 230 chỉ tiêu

Chi tiết về dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành học theo biểu sau:

Mã ngành

(3)

Chỉ tiêu (dự kiến) (5) Tô hợp môn xét tuyển 1 (6) Tô hợp môn xét tuyển 2(7) Tô hợp môn xét tuyển 3(8) Tô hợp môn xét tuyển 4 (9)
TT (1) trường

(2)

Tên ngành (4)
Theo xét KQ thi THPT QG Xét học bạ THPT Mã tổ hợp môn Môn

chính

Mã tổ hợp môn Môn

chính

Mã tổ hợp môn Môn

chính

Mã tổ hợp môn Môn

chính

Tông cộng 1.580 320
Cơ sở tại Hà Nội 1.350 90
1 DNV 52340404 Quản trị nhân lực 290 A00 Toán A01 T. Anh C00 Ngữ văn D01 T. Anh
2 DNV 52340406 Quản trị văn phòng 285 C00 Ngữ văn D01 T. Anh D14 T. Anh D15 Ngữ văn
3 DNV 52310205 Quản lý nhà nước 200 A00 Toán A01 T. Anh C00 Văn D01 T. Anh
4 DNV 52220342 Quản lý Văn hóa 75 30 C00 Địa C20 Ngữ văn D01 T. Anh D15 Địa lý
5 DNV 52320202 Khoa học thư viện 30 20 A00 Toán C00 Ngữ văn D01 Ngữ văn D14 Ngữ văn
6 DNV 52380101 Luật 200 A00 Toán A01 T. Anh C00 Ngữ văn D01 T. Anh
7 DNV 52310201 Chính trị học 60 C00 Ngữ văn C19 Ngữ văn C20 Ngữ văn D66 Ngữ văn
8 DNV 52320303 Lưu trữ học 110 C00 Ngữ văn D01 T. Anh D14 T. Anh D15 Ngữ văn
9 DNV 52480104 Hệ thống thông tin 100 40 A00 Toán A01 Toán A16 Toán D01 Toán

1.5.1. Tiêu chí xét tuyển theo phương thức 1: Dựa trên kết quả thi các bài thi THPT Quốc gia

Tốt nghiệp THPT.
Chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường dựa trên cơ sở dữ liệu cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo; có tổng điểm 03 môn xét tuyển bằng và cao hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện điểm môn chính, môn phụ trong từng tổ hợp môn xét tuyển, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Nguyên tắc xét tuyển chung: lấy thí sinh có kết quả thi từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.
đ. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định.Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem nhu từ chối nhập học và truờng được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

1.5.2. Tiêu chí xét tuyển theo Phương thức 2: xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp Trung học phổ thông

a. Điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình chung lớp 12 của ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên theo quy định

Điểm ưu tiên: Theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành.

b. Tiêu chí xét tuyển:
– Tốt nghiệp THPT.

– Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên

– Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng: Tổng điểm trung bình chung lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.

– Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu đã xác định.

* Trường hợp có nhiều thí sinh ở những chỉ tiêu cuối có số điểm bằng nhau thì thứ tự ưu tiên sẽ là thí sinh nào có điểm môn ưu tiên cao hơn (do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quy định) thì trúng tuyển.

1.6. Tổ chức tuyển sinh

1.6.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Xét tuyển theo phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT Quốc gia

– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

– 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

Xét tuyển theo phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở cấp Trung học phổ thông (xét tuyển học bạ THPT)

– Phiếu xét tuyển (Mẫu 01-ĐKXT của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội).

– Học bạ THPT (bản phô tô không cần chứng thực).

– Bằng tốt nghiệp hoặc giấy CNTN THPT tạm thời (phô tô).

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

– 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển được cho vào một túi đựng hồ sơ.

1.6.2. Thời gian, địa điểm và cách thức nộp hồ sơ

1.6.2.1. Thời gian:

– Kỳ tuyển sinh thứ nhất: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sử dụng cả 2 phương thức xét tuyển.

– Kỳ tuyển sinh thứ hai: Sử dụng phương thức 2 (xét học bạ), thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/10 đến ngày 31/10 hằng năm, thời gian nhập học trong khoảng từ 15/11 đến 30/11 hằng năm, đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2016 trở về trước (Thí sinh nhập học sẽ học theo tích lũy tín chỉ của năm học trước đó).

1.6.2.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội bố trí 02 địa điểm tiếp nhận hồ sơ gồm:

– Điểm thu hồ sơ số 1: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

– Điểm thu hồ sơ số 2: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam: Điện Ngọc – Điện Bàn – Quảng Nam (trên đường 607 Đà Nẵng – Hội An).

1.6.2.3. Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ theo 1 trong số các cách thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại các địa điểm nhận hồ sơ của Trường: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp hồ sơ và lệ phí tại một trong số các địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo địa chỉ trên.

+ Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp hồ sơ và chuyển tiền lệ phí tại Bưu điện (loại dịch vụ “Chuyển phát hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển”) về 1 trong số các địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ trên.

+ Đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến (online)

Thí sinh đăng ký trực tuyến trên trang thông tin của Bộ GD&ĐT. Sau khi đăng ký trực tuyến, thí sinh phải nộp hồ sơ ( đầy đủ như hướng dẫn ở mục 4) và lệ phí trực tiếp tại các địa điểm thu hồ sơ của Trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

1.7. Chính sách ưu tiên

Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển, cụ thể như sau:

– Chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nhà trường tuyển thẳng những đối tượng là học sinh giỏi quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Trường dành 100 chỉ tiêu tuyển thẳng các thí sinh thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh vùng Tây bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

1.8. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.9. Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức thu học phí theo số lượng tín chỉ tương ứng đối với mỗi ngành học.

Học phí 1 tín chỉ là: 249.000đ/SV/tín chỉ

Mỗi năm thu 02 lần, mỗi lần 1 kỳ theo số lượng tín chỉ tích lũy.

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular