Điểm trúng tuyển vào trường dao động 15-24,25, trong đó ngành Y Đa khoa hệ Đại học lấy điểm cao nhất.

Comments

comments