Năm 2020, trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh với 420 chỉ tiêu, trong đó có hai ngành học mới. Trường áp dụng ba phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành.

Lãnh đạo trường Đại học Y tế công cộng cho hay, năm 2020 nhà trường bắt đầu tuyển sinh hai mã ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường (30 chỉ tiêu) và Kỹ thuật phục hồi chức năng (50 chỉ tiêu) bên cạnh 4 mã ngành đã tuyển sinh từ trước gồm: Y tế công cộng (120 chỉ tiêu), Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (100 chỉ tiêu), Dinh dưỡng (80 chỉ tiêu) và Công tác xã hội (40 chỉ tiêu).

Năm 2020, Trường ĐHYTCC áp dụng ba phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành gồm xét tuyển thẳng, xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông (tính điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong năm học kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12)  và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh từng ngành như sau:

Ghi chú: (*)là môn chính trong tổ hợp

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Là trường đào tạo các ngành thuộc khối ngành sức khoẻ, Trường áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các ngành theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, cụ thể như sau:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:

+ Đối với các ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng (các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học sức khỏe có chứng chỉ hành nghề): có điểm xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

+ Đối với các ngành các ngành Y tế công cộng, Dinh Dưỡng, Công tác xã hội và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: có điểm xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Y tế công cộng quy định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT

+ Các ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng: phải có học lực lớp 12 từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

+ Đối với các ngành Y tế công cộng, Dinh Dưỡng, Công tác xã hội và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: xét kết quả học tập năm học kỳ (hai học kỳ lớp 10, hai học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12). Tổng điểm trung bình của các môn trong tổ hợp xét tuyển phải từ 15 điểm trở lên.

Trường Đại học Y tế công cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển cùng một ngành học.

Tiêu chí xét tuyển theo trên kết quả thi tốt nghiệp THPT:

– Sử dụng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các môn được chọn để xét tuyển được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên khác theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

– Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+  Điểm thi của môn chính trong tổ hợp đăng ký xét tuyển, xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn (thứ tự của nguyện vọng thấp hơn).

Tiêu chí xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT:

– Sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT của các môn được chọn để xét tuyển được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên khác theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, theo công thức:

Điểm XT = Điểm TB Môn 1 + Điểm TB Môn 2 + Điểm TB Môn 3 + Điểm UT

Trong đó:

– Điểm TB môn là điểm trung bình của các môn trong tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (hai học kỳ của lớp 10 và 11 và học kỳ I lớp 12).

– Điểm ưu tiên là điểm cộng theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Trung bình (sử dụng xét tuyển) của môn chính trong tổ hợp đăng ký xét tuyển xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn (trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Phương thức và thời gian nôp hồ sơ xét tuyển:

– Đợt 1

+ Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT: từ 10/6/2020 – 30/8/2020 theo 3 phương thức: đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://online-register.huph.edu.vn/, qua đường bưu điện và trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024 6266 2342.

– Đợt 2:

+ Thời gian: sau ngày xác nhận nhập học đợt một 15 ngày (nếu còn chỉ tiêu)

+ Phương thức đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc trực tiếp (như trên)

– Đợt 3:

+ Thời gian: sau ngày xác nhận nhập học đợt hai 15 ngày (nếu còn chỉ tiêu)

+ Phương thức đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc trực tiếp (như trên)

Học bổng hỗ trợ khuyến khích học tập

Nhà trường sẽ trao học bổng cho 40% tổng số nhập học của hai ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường và Công tác xã hội, mỗi suất học bổng có giá trị 5 triệu đồng. 

Để biết thêm thông tin thí sinh có thể truy cập vào website: http://tuyensinh.huph.edu.vn

Comments

comments