Mức học phí Đại học Ngân hàng TPHCM 2018

0
2872
Trường đại học ngân hàng TPHCM thông báo mức học phí các năm học dành riêng cho các ngành học, theo đó ngành y dược có học phí cao nhất.

Học phí các năm học Đại học Ngân hàng TPHCM

Đvt: 1000đ/tháng/sinh viên

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018 Năm học 2018-2019 Năm học 2019-2020 Năm học 2020-2021
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản 610 670 740 810 890 980
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 720 790 870 960 1.060 1.170
3. Y dược 880 970 1.070 1.180 1.300 1.430

 

Đối với hệ đại học chính quy (Chương trình đào tạo chất lượng cao): Học phí năm học 2017-2018 khoảng 29.000.000đ/năm/sv.

 

Comments

comments