https://pasca.itera.ac.id/wp-content/plugins/ https://dinkes.bogorkab.go.id/wp-content/sgcr/ https://www.elementbike.id/nul/js/ https://inlislite.perpus.palopokota.go.id/cgacor/ https://www.kakamega.go.ke/nul/ http://journal.bmti.uz/sdana/ https://ncc.potensi-utama.ac.id/wp-content/plugins/ https://sentraki.polimarin.ac.id/storage/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/sdana/ https://sisule.dprd-bungokab.go.id/gacorx/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/sdana/
Một số công thức làm bài tập thực hành Địa lý 12
Tuesday, May 28, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn ĐịaMột số công thức làm bài tập thực hành Địa lý 12

Một số công thức làm bài tập thực hành Địa lý 12

Một số phép tính thường gặp địa lý 12

   

Đơn vị

Công thức

1

Mật độ

Dân cư

Người/ km2

Mật độ =

Số dân

Diện tích

2

Sản lượng

Tấn hoặc nghìn tấn hoặc triệu tấn

Sản lượng = Năng suất x Diện tích

3

Năng suất

Kg/ ha hay tạ/ ha hoặc tấn/ ha

Năng suất =

Sản lượng

Diện tích

4

Bình quân đất

trên người

m2/ người

Bình quân đất =

Diện tích đất

Số người

Bình quân

thu nhập

USD/ người

BQ thu nhập =

Tổng thu nhập

Số người

Bình quân

sản lượng LT

Kg/ người

BQ sản lượng  =

Sản lượng LT

Số người

5

Từ % tính giá trị

tuyệt đối

Theo số liệu gốc

Lấy tổng thể * số %

6

Tính tỷ trọng/ tỷ lệ

%

Lấy từng phần

* 100

Tổng thể

7

Lấy năm gốc 100% tính các năm kế tiếp

%

Số thực của năm sau * 100 rồi chia số thực của năm gốc

(Năm gốc là năm đầu trong bảng thống kê)

8

Tính tốc độ tăng trưởng

lần

Số liệu thực năm sau/ số liệu năm gốc

9

Độ che phủ rừng

%

Diện tích có rừng /  Diện tích lãnh thổ *100%

10

Cán cân xuất nhập khẩu

%

Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu

11

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

VND hoặc USD

Giá trị xuất khẩu + Giá trị nhập khẩu

12

Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên

%

Tỷ suất sinh thô – Tỷ suất tử thô (chú ý đơn vị)

13

Tỷ suất gia tăng cơ học

%

Tỷ lệ xuất cư – Tỷ lệ nhập cư

14

Tỷ lệ gia tăng dân số

%

Tỷ suất gia tăng tự nhiên + Tỷ suất gia tăng cơ học

15

Biên độ nhiệt độ

0C

Nhiệt độ cao nhất – Nhiệt độ thấp nhất

16

Tổng lượng mưa trung bình năm

mm

Tổng lượng mưa trung bình 12 tháng trong năm

17

Tính bán kính (R)

S1: giá trị năm gốc

R1: bán kính năm gôc

S2: giá trị năm thứ 2

R2: bán kính năm thứ 2

….

Theo Dialy247

Comments

comments

RELATED ARTICLES

17 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular