Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

5
1289

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

1. Khái quát về Vũ Trụ, hệ Mặt Trời, Trái Đất trong hệ Mặt Trời

1.1. Vũ Trụ

– Khái niệm: Là khoảng không gian vô tận chứa hàng trăm tỉ Thiên Hà.

– Trong vũ trụ có thiên hà, khí bụi, hệ mặt trời và các hành tinh,…

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Lý thuyết Địa Lí 10 đầy đủ nhất

Hình 5.1. Vũ Trụ và hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ

1.2. Hệ Mặt Trời

– Khái niệm: Là một tập hợp các thiên thể nằm trong Dải Ngân Hà.

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Lý thuyết Địa Lí 10 đầy đủ nhất

Hình 5.2. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời

– Hệ Mặt Trời bao gồm:

   + Mặt Trời là định tinh (trung tâm).

   + Tám hành tinh: (Thuỷ, Kim, Trái Đất, Hoả, Mộc, Thổ, Thiên, Hải).

   + Tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chổi, bụi khí,…

1.3. Trái Đất trong hệ Mặt Trời

– Vị trí: Là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời.

– Khoảng cách: Trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là:149,6 triệu km.

– Chuyển động: Quay quanh Mặt Trời và tự quay quanh trục.

– Các hệ quả địa lí trên Trái Đất.

2. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

2.1. Sự luân phiên ngày đêm

– Nguyên nhân: Do Trái Đất có hình cầu và tự quay quanh trục.

– Hệ quả: Có hiện tượng luân phiên ngày đêm: nơi nhận tia nắng là ban ngày, nơi khuất trong tối là ban đêm.

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Lý thuyết Địa Lí 10 đầy đủ nhất

Hình 5.3. Hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau

2.2. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế

* Khái niệm:

– Giờ địa phương (còn gọi là giờ Mặt Trời) được hiểu là ở cùng một thời điểm, các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau.

– Giờ quốc tế là giờ ở múi giờ số 0 được lấy làm giờ quốc tế hay giờ GMT.

* Cách chia múi giờ

– Chia bề mặt Trái Đất làm 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15 kinh tuyến.

– Các múi được đánh số từ 0 đến 23. Múi số 0 là múi mà kinh tuyến giữa của nó đi qua đài thiên văn Greenwich, các múi tiếp theo được đánh số theo chiều quay của Trái Đất.

– Việt Nam thuộc múi giờ số 7.

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Lý thuyết Địa Lí 10 đầy đủ nhất

Hình 5.4. Các múi giờ trên Trái Đất

* Đường chuyển ngày quốc tế (lấy từ inh tuyến 1800):

– Từ Tây sang Đông phải lùi lại một ngày.

– Từ Đông sang Tây phải cộng thêm một ngày

2.3. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể

– Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của lực Criôlít.

– Biểu hiện:

   + Bán cầu Bắc: Lệch hướng bên phải so với nơi xuất phát.

   + Bán cầu Nam: Lệch hướng bên trái so với nơi xuất phát.

– Ảnh hưởng: Lực Criôlít ảnh hưởng đến đường di chuyển của các vật thể như khối khí, dòng biển, đường đạn bay,…

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Lý thuyết Địa Lí 10 đầy đủ nhất

Hình 5.5. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể trên bề mặt Trái Đất

Comments

comments