Khoa Luật – Đại học Huế công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1 7380101 Luật 16.00
2 7380107 Luật Kinh tế 17.75

Comments

comments