UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra công văn về việc kéo dài thời gian nghỉ của học sinh các trường trên địa bàn đến hết tháng 2 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo công văn ngày 19/2, UBND tỉnh Hưng Yên nhất trí kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 29/2 đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ – tin học, trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao sở GD&ĐT, sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục theo nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của trung ương và tỉnh.

Trước đó, ngày 14/2, UBND tỉnh Hưng Yên thông báo cho học sinh các trường trên địa bàn nghỉ đến hết ngày 23/2.

Cùng ngày, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị xem xét cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2.

Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành.


Comments

comments