fbpx
Thursday, June 8, 2023
HomeTin tuyển sinhHOT: Cách chấm điểm từng môn trong bài thi tổ hợp

HOT: Cách chấm điểm từng môn trong bài thi tổ hợp

Theo quy chế thi THPT quốc gia 2017 và xét tốt nghiệp THPT, bài thi trắc nghiệm từng phần trong tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân) được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

HOT: Cách chấm điểm từng môn trong bài thi tổ hợp

Để xét tốt nghiệp, các bài thi đều quy về thang điểm 10. Như vậy, với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, điểm lấy xét tốt nghiệp là trung bình cộng của 3 bài thi thành phần.

Để được công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải đáp ứng điều kiện: Tất cả bài thi và môn thi thành phần của bài tổ hợp phải đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10.

Nếu thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên để xét tốt nghiệp, dù điểm trung bình ba bài thi thành phần trên 1, có một trong số 3 bài thi thành phần bị từ 1 trở xuống, thí sinh sẽ trượt tốt nghiệp.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

17 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular