fbpx
Monday, April 22, 2024
HomeTin tuyển sinhHọc viện Ngoại giao tuyển nguyện vọng bổ sung

Học viện Ngoại giao tuyển nguyện vọng bổ sung

Ngày 19/8, Học viện Ngoại giao thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 vào hệ đại học chính quy năm 2016.

Ngành đào tạo, điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung Học viện Ngoại giao như sau:

STT. Ngành

ngành

Khối

thi

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt I Ghi chú
1. Quan hệ quốc tế D310206 A1 21,0 Học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc
D1 21,0
D3 21,0 Học Tiếng Pháp
2. Kinh tế quốc tế D310106 A 21,0
A1 21,0
D1 21,0
3. Luật quốc tế D380108 A1 21,0
D1 21,0
4. Truyền thông quốc tế D320407 A1 21,0
D1 21,0
D3 21,0 Học Tiếng Pháp
5. Ngôn ngữ Anh D220201 D1 30,0 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

Nguyên tắc xét tuyển:
– Mỗi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Bổ sung Đợt 1 vào Học viện được đăng ký tối đa 02 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.
– Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển Bổ sung đợt 1.
– Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành đã đăng ký, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó.
– Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Thông tin chi tiết về đào tạo hệ chất lượng cao xem thêm trên website:www.dav.edu.vn

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm).
Lưu ý:
Trong Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh điền đầy đủ thông tin, ghi rõ xét tuyển Bổ sung Đợt 1, đăng ký tối đa 2 ngành xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên, mỗi nguyện vọng chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển;
Những thí sinh đăng ký xét tuyển theo Khối A1 và D1 vào ngành Quan hệ quốc tế sẽ học ngoại ngữ là Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc. Thí sinh ghi rõ nguyện vọng học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc vào Phiếu đăng ký xét tuyển, bên cạnh Mục Mã ngành. Ví dụ: Ngành: Quan hệ Quốc tế Mã ngành: D310206- học Tiếng Trung Quốc
Bản photo công chứng Giấy chứng nhận ưu tiên (trong trường hợp thí sinh có bổ sung, thay đổi chế độ ưu tiên so với hồ sơ nộp ban đầu);
01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh;
Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

Thông tin chi tiết, thí sinh xem tại: http://dav.edu.vn/vi/

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular