Học phí trường học viện Tài chính năm 2018

0
1340

Học viện tài chính thông báo mức học phí năm học 2018 – 2019 dành cho sinh viên các chương trình đại trà, chương trình chất lượng cao,…

Học phí Học viện tài chính dành cho sinh viên trúng tuyển năm học 2018 – 2019:

– Chương trình đại trà: Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ tài chính) là 37.600.000đ (mức học phí bình quân: 9.400.000đ/sinh viên/năm).

– Chương trình chất lượng cao : Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ tài chính) là 158.400.000đ (mức học phí bình quân: 39.600.000đ/sinh viên/năm).

– Diện 3 tây (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ), bộ đội gửi học: Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ tài chính) là 150.600.000đ (mức học phí bình quân: 37.650.000đ/sinh viên/năm).

Comments

comments