Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2018
Wednesday, June 19, 2024
HomeTin tuyển sinhHọc phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2018

Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2018

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo mức học phí dự kiến năm học 2017 – 2018, theo đó có ngành lên đến 4.400.000 đồng/tháng.

1. Giai đoạn 1: Mức thu học phí từ tháng 9 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017 áp dụng cho tất cả các đối tượng:

1.1 Đối với các sinh viên có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh, mức thu học phí là 1.070.000đ/sv/ tháng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP thuộc nhóm trường đại học chưa tự chủ tài chánh toàn phần.

1.2 Mức thu học phí các sinh viên không có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh: dự kiến mức học phí là 2.200.000 đ/sv/tháng vì các sinh viên này không được ngân sách Thành phố cấp bù kinh phí đào tạo.

2. Giai đoạn 2: Kể từ tháng 1/2018 Sau khi Trường được UBND thành phố phê duyệt đề án tự chủ tài chánh theo nhóm tự chủ tài chính toàn phần, dự kiến mức thu học phí mới sẽ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP (cho các trường Đại học thuộc nhóm 1) cụ thể như sau:

Các ngành đào tạo niên học 2017-2018

Từ tháng 01/2018 Mức thu học phí/ 01 tháng (VNĐ)

Y đa khoa (chính quy)

4.400,000

Răng hàm mặt (chính quy)

4.400.000

Dược sĩ Đại học

4.400.000

Cử nhân điêu dưỡng (chính quy)

3.000.000

Cử nhân điêu dưỡng (VHVL)

3.000.000

Cử nhân KTYH(chính quy)

3.000.000

Cử nhân xét nghiệm Y học (chính quy)

3.600.000

Cử nhân Y tê công cộng (chính quy)

2.500.000

Cử nhân Khúc xạ (chính quy)

4.400.000

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular