Học phí Đại học Điện Lực năm 2018

0
1150

Trường đại học Điện lực thông báo mức học phí năm học 2018 – 2019. Theo đó, học phí đối với khối kinh tế là 1.300.000 đồng/SV/tháng.

1. Mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học: (ĐVT: 1.000 đồng/SV/tháng)

TT Nội dung 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022
1 Khối Kinh tế 900 1.170 1.300 1.300 Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.
2 Khối Kỹ thuật 900 1.300 1.450 1.450 Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.

2. Mức trần học phí của các hệ khác được nhân với tỷ lệ tương ứng theo từng năm học của hệ Đại học

TT Trình độ đào tạo Hệ số so với hệ đại học
1 Tiến sĩ 2,5
2 Thạc sĩ 1,5
3 Chất lượng cao 2
4 Cao đẳng 0,8

Theo TTHN

Comments

comments