Học phí Đại học Công nghệ thông tin – ĐH QGTPHCM 2018

0
1244
Mức học phí các năm học từ 2018 đến năm 2021 trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐH QGTPHCM.
– Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2018-2019 chương trình đại trà là: 16.000.000 đồng/năm học (trong trường hợp đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐHCNTT được phê duyệt).

– Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

STT Hệ đào tạo Học phí dự kiến năm học 2018-2019 (đồng/năm học) Học phí dự kiến năm học 2019-2020 (đồng/năm học) Học phí dự kiến năm học 2020-2021 (đồng/năm học) Học phí dự kiến năm học 2021-2022 (đồng/năm học)
1 Chính quy 16.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000
2 Văn bằng 2 30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000
3 Đào tạo từ xa 16.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000
4 Chương trình chất lượng cao 30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000
5 Chương trình tiên tiến 35.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000

Comments

comments