fbpx
Wednesday, April 24, 2024
HomeTin tuyển sinhHọc khối A có thể xét tuyển vào ngành nào, trường nào...

Học khối A có thể xét tuyển vào ngành nào, trường nào khu vực phía Nam

Khối A là khối có lượng thí sinh theo học đông đảo nhất. Những ngành học tuyển sinh khối A cũng rất đa dạng. Dưới đây là danh sách những ngành học tuyển sinh khối A tại các trường công lập khu vực phía Nam.

Trường Đại học An ninh nhân dân: Điều tra trinh sát; Điều tra hình sự

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự, Quản lí nhà nước về An ninh-Trật tự, Kỹ thuật hình sự, Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM: Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật điện-điện tử, Công nghệ kĩ thuật cơ khí, Công nghệ kĩ thuật hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Kế toán, Công nghệ sinh học, Công nghệ kĩ thuật môi trường, Công nghệ may, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ chế biến thủy sản, Đảm bảo chất lượng &An toàn thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ da giày, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản trị kinh doanh, Việt nam học (chuyên ngành du lịch), Công nghệ kĩ thuật nhiệt ( Điện lạnh), Công nghệ vật liệu (Polymer và composite), Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM: Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật cơ – điện tử; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật môi trường; Kinh tế xây dựng; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ thông tin; Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ sinh học; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá.

Trường Đại học Lao động – Xã hội (cơ sở 2 – Phía Nam): Bảo hiểm ; Công tác xã hội; Kế toán; Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh.

Trường Đại học Tài chính – Marketing: Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Marketing; Bất động sản; Kinh doanh quốc tế; Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Trường Đại học Ngoại ngữ -Tin học TP.Hồ Chí Minh: Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ thực phẩm; Quản trị kinh doanh; Thiết kế công nghiệp; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Quản trị kinh doanh; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Thiết kế công nghiệp.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lí đất đai; Quản trị kinh doanh; Địa chất học; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Khí tượng học; Thủy văn; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Cấp thoát nước; Công nghệ thông tin; Khí tượng học; Công nghệ kỹ thuât môi trừơng; Công nghệ kỹ thuật trắc địa; Quản lý đất đai; Thủy văn; Công nghệ kỹ thuât công trình xây dựng; Hệ thống thông tin; Công nghệ kỹ thuật địa chất; Quản trị kinh doanh; Tin học ứng dụng.

Trường Đại học Giao thông vận tải (Cơ sở II – cơ sở phía Nam): Công nghệ thông tin; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kế toán; Kinh tế; Kinh tế vận tải; Kinh tế xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Khai thác vận tải; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh: Khoa học hàng hải; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông); Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp); Kỹ thuật tàu thủy; Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển); Kinh tế xây dựng; Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistic và Vận tải đa phương thức); Điều khiển tàu biển; Vận hành khai thác máy tàu thủy; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Khai thác vận tải

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kĩ thuật nhiệt; Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ may; Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử (mới); Công nghệ kĩ thuật hoá học; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ kĩ thuật môi trường; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính ngân hàng (mới); Thương mại điện tử; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ thông tin; Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử; Công nghệ kĩ thuật nhiệt; Công nghệ kĩ thuật cơ khí; Công nghệ kĩ thuật ô tô; Công nghệ kĩ thuật hoá học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính – ngân hàng; Công nghệ may.

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM: Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Hệ thống thông tin quản lí; Ngành Luật; Marketing; Kinh doanh quốc tế.

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM: Quản trị Kinh doanh; Kế toán; Tài chính Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kế Toán; Truyền thông và mạng máy tính; Tài Chính – Ngân hàng.

Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Kỹ thuật xây dựng.

Trường Đại học Luật TP.HCM: Luật học; Quản trị – Luật; Quản trị kinh doanh

Trường Đaị học Mở TP.HCM: Khoa học máy tính; Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng; Công nghệ sinh học; Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Hệ thống thông tin quản lí; Luật kinh tế; Đông Nam Á học; Xã hội học; Công tác xã hội; Quản lý xây dựng

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM: Tài chính – Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Kinh tế quốc tế; Hệ thống thông tin quản lý; Luật kinh tế; Tài chính ngân hàng.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM: Công nghệ kĩ thuật cơ khí; Công nghệ chế biến lâm sản; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kĩ thuật Hóa học; Chăn nuôi; Thú y; Nông học; Bảo vệ thực vật; Lâm nghiệp; Nuôi trồng thuỷ sản; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học; Kỹ thuật môi trường; Quản lí tài nguyên và môi trường; Công nghệ chế biến thủy sản; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh nông nghiệp; Kế toán; Quản lí đất đai; Bản đồ học; Khoa học môi trường; Nông học; Kế toán; Lâm nghiệp; Quản lí đất đai; Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ thực phẩm; Thú y; Phát triển nông thôn; Quản trị kinh doanh; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lí đất đai; Nông học; Công nghệ thực phẩm; Nuôi trồng thủy sản; Thú y.

Đại học Ngoại thương cơ sở phía Nam: Kinh tế; Tài chính – Ngân hàng ; Quản trị Kinh doanh.

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM: Kĩ thuật Hệ thống Công nghiệp; Kĩ thuật trắc địa – bản đồ; Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng; Quản lí công nghiệp; Kĩ thuật vật liệu; Kĩ thuật Dệt; Công nghệ May; Kĩ thuật cơ – điện tử; Kĩ thuật cơ khí; Kĩ thuật nhiệt; Kĩ thuật địa chất; Kĩ thuật dầu khí; Kĩ thuật điện tử, truyền thông; Kĩ thuật điện, điện tử; Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá; Kĩ thuật hàng không; Công nghệ kĩ thuật ô tô; Kĩ thuật tàu thuỷ; Công nghệ sinh học; Kĩ thuật hoá học; Công nghệ Thực phẩm; Kĩ thuật môi trường; Quản lí tài nguyên và môi trường; Khoa học máy tính; Kĩ thuật máy tính; Vật lí kĩ thuật; Cơ kĩ thuật; Kĩ thuật công trình xây dựng; Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông; Kĩ thuật công trình biển; Kĩ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật công trình thủy;Bảo dưỡng công nghiệp.

Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM: Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn Thông tin.

Trường Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TP.HCM: Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lí Công); Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại); Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Luật kinh tế; Luật; Thương mại điện tử; Marketing.

Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM: Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh; Công nghệ sinh học; Kĩ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật y sinh; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Công nghệ thực phẩm; Tài chính – Ngân hàng; Kỹ thuật xây dựng; Toán ứng dụng; Hóa học; Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa; Logistics và quản lí chuỗi cung ứng.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM: Toán học; Vật lí học; Kĩ thuật hạt nhân; Kỹ thuật Điện tử, truyền thông; Công nghệ thông tin; Hóa học; Địa chất học; Khoa học môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường ; Khoa học vật liệu; Hải dương học; Công nghệ sinh học.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM: Triết học; Địa lý học; Xã hội học; Thông tin học; Quy hoạch vùng và đô thị.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ chế tạo máy; Kỹ thuật công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ôtô; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ in; Công nghệ thông tin; Công nghệ may; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Quản lý công nghiệp; Công nghệ thực phẩm; Kế toán; Kinh tế gia đình.

Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí; Sư phạm Tin học; Công nghệ thông tin; Vật lý học; Hóa học; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Địa lí; Giáo dục quốc phòng-An Ninh; Quản lý giáo dục; Giáo dục Tiểu học.

Trường Đại học Thủy Lợi tại cơ sở 2 – TP.HCM và Bình Dương: Kĩ thuật công trình thủy; Kĩ thuật Công trình xây dựng; Công nghệ kĩ thuật xây dựng; Kĩ thuật tài nguyên nước; Cấp thoát nước; Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông.

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Vin-hem Pich) (Hệ Quân sự – thi ở phía Bắc): Chỉ huy tham mưu

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Tên quân sự Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem Pich); Hệ quân sự (Kỹ sư quân sự); Hệ dân sự (Công nghệ kỹ thuật ô tô); Hệ dân sự (Công nghệ thông tin); Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Có thể nói thí sinh theo học khối A có rất nhiều lựa chọn ngành nghề đào tạo. Các thí sinh cần chú ý đến chi tiêu xét tuyển cũng như điểm trúng tuyển của các trường để có lựa chọn hợp lý.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular