Hình Học – Chương 2 – Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

17

Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian nhằm mục đích giới thiệu cho các bạn về phép chiếu song song. Bài này không có Bài tập nào. Các bạn theo dõi nội dung bài học và các ví dụ ở trang 72 sgk Hình học 11.

Comments

comments