fbpx
Tuesday, April 23, 2024
HomeGiải bài tập lớp 10Giải bài tập Vật lý 10Giải Vật Lí 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật...

Giải Vật Lí 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

C1. ( trang 188 sgk Vật Lý 10): Nếu giữ chặt đầu A của thanh thép AB và tác dụng vào đầu B một lực nén đủ lớn để gây ra biến dạng thì độ dài l và tiết diện ngang S của thanh này thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Thanh thép co lại, chiều dài giảm đi đồng thời tiết diện của thanh ở đoạn giữa tăng lên, thanh thép bị phình ra.

C2. ( trang 189 sgk Vật Lý 10): Dùng kìm kéo dãn một lò xo nhỏ(lấy trong ruột bút chì), rồi buông ra:

– Lần đầu kéo nhẹ để lò xo dãn ít;

– Lần sau kéo mạnh để lò xo dãn dài gấp khoảng 2-3 lần độ dài ban đầu.

Quan sát xem trường hợp nào lò xo biến dạng đàn hồi?

Trả lời:

Lần đầu kéo nhẹ, lò xo dãn ít rồi thả thì lò xo biến dạng đàn hồi.

Lần sau kéo mạnh, lò xo dãn nhiều, thả thì lò xo không còn đàn hồi.

C3. ( trang 189 sgk Vật Lý 10): Một thanh thép chịu tác dụng một lực F→ và bị biến dạng. Nếu tiết diện ngang S của thanh càng lớn thì mức độ biến dạng của thanh càng lớn hay càng nhỏ?

Trả lời:

Với lực tác dụng F→ không đổi, độ biến dạng của thanh thép càng nhỏ khi tiết diện của nó càng lớn và ngược lại.

C4. ( trang 190 sgk Vật Lý 10): Theo định luật III Niu-tơn, lực F→đh trong vật rắn phải có phương, chiều và độ lớn như thế nào so với lực F→ gây ra biến dạng của vật?

Trả lời:

Lực đàn hồi trong vật rắn phải cùng phương, cùng độ lớn với ngoại lực nhưng ngược chiều.

Bài 6 (trang 192 SGK Vật Lý 10) : Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn (hình trụ đồng chất) phụ thuộc những yếu tố nào dưới đây?

A. Chất liệu của vật rắn

B. Tiết diện của vật rắn

C. Độ dài ban đầu của vật rắn

D. Cả ba yếu tố trên.

Lời giải:

Chọn D.

Giải bài tập Vật lý lớp 10

là hệ số đàn hồi hay độ cứng của thanh rắn .

Trong đó:

E là suất đàn hồi, đơn vị là Pa;

S là diện tích tiết diện của vật rắn đồng chất, hình trụ.

lo là chiều dài ban đầu của vật

Bài 7 (trang 192 SGK Vật Lý 10) : Một sợi dây thép đường kính 1,5 mm có độ dài ban đầu là 5,2 m. Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa.

Lời giải:

d = 1,5mm = 1,5.10-3m; l0 = 5,2m; E = 2.1011 Pa; Hệ số đàn hồi k = ?

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 8 (trang 192 SGK Vật Lý 10) : Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định và đầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi. Biết gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1 cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

Lời giải:

   k = 100 N/m

   Δl = 1 cm = 0,01m

   g = 10 m/s2

   m = ?

Khi thanh rắn cân bằng ở trạng thái biến dạng, ta có:

Fđh = mg ⇔ k|Δl| = mg

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 9 (trang 192 SGK Vật Lý 10) : Một thanh thép tròn đường kính 20 mm có suất đàn hồi E = 2.1011 Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại bằng một lực F = 1,57.105 N để thanh này biến dạng đàn hồi. Tính độ biến dạng tỉ đối của thanh.

Lời giải:

   d = 20 mm = 20.10-3m

   E = 2.1011 Pa

   Fnén = 1,57.105 N

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10
Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Ta có:

→ Độ biến dạng tỉ đối của thanh:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular