fbpx
Tuesday, April 23, 2024
HomeGiải bài tập lớp 10Giải bài tập Vật lý 10Giải Vật Lí 10 Bài 25 : Động năng

Giải Vật Lí 10 Bài 25 : Động năng

Bài 25 : Động năng

C1. ( trang 134 sgk Vật Lý 10): Dòng nào ở cột 1 ứng với dòng nào ở cột 2?

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Trả lời:

A – 1;

B – 1;

C – 2;

D – 3;

E – 1.

Máy kéo, cần cẩu, lũ quét: thực hiện công

Lò nung: truyền nhiệt.

Mặt Trời: phát ra các tia nhiệt.

C2. ( trang 134 sgk Vật Lý 10): Chứng tỏ những vật sau đây có động năng, và những vật ấy có thể sinh công như thế nào?

a) Viên đạn đang bay.

b) Búa đang chuyển động.

c) Dòng nước lũ đang chảy mạnh.

Bảng 25.1: Vài ví dụ về động năng

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Trả lời:

a) Viên đạn có khối lượng m, đang bay với vận tốc v thì có thể xuyên vào gỗ, vào tấm bia và sinh công. Ta nói viên đạn có động năng.

b) Búa đang chuyển động đập vào đinh, làm cho đinh đóng sâu vào gỗ, sinh công. Ta nói búa có động năng khi đang chuyển động.

c) Dòng nước lũ đang chuyển động mạnh với vận tốc chảy rất lớn có thể cuốn trôi, vỡ đổ nhà của… ta nói dòng nước có động năng.

C3. ( trang 135 sgk Vật Lý 10): Chứng minh rằng đơn vị Jun cũng bằng kg.m2/s2.

Trả lời:

Động năng là năng lượng nên đơn vị động năng là Jun (J).

Mặt khác từ công thức động năng:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

ta có đơn vị động năng còn là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 5 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Lấy g = 10 m/s2 . Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s ;         B. 1,0 m/s

C. 1,4 m/s ;         D. 4,4 m/s

Lời giải:

Chọn D.

Khối lượng của vật là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Vận tốc của vật là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 6 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.104 J ;         B. 2,47.105 J

C. 2,42.106 J ;         D. 3,20.106 J

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: v = 80 km/h = 200/9 m/s

Áp dụng công thức tính động năng

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 7 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45s.

Lời giải:

Động năng của vận động viên là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 8 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Một vật khối lượng m = 2kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng cả lực nằm ngang 5N, vật chuyển động và đi được 10m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

Lời giải:

Gia tốc của vật thu được là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Vận tốc của vật khi đi được 10m là v thỏa mãn:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Từ đó rút ra được:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular