fbpx
Sunday, December 3, 2023
HomeTin tuyển sinhĐiểm mới xét tuyển của 12 trường đại học lớn trong nhóm...

Điểm mới xét tuyển của 12 trường đại học lớn trong nhóm GX

Thông tin mới nhất từ trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đơn vị chủ trì thực hiện xét tuyển nhóm GX cho biết, hiện nay chính thức nhóm có 12 thành viên, mọi công tác chuẩn bị như phần mềm, thiết bị máy chủ, hệ thống mạng,… đã hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu xét tuyển chung của nhóm.

Thí sinh phấn khởi khi làm được bài

Thí sinh phấn khởi khi làm được bài

Ông Nguyễn Phong Điền, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, Ban chỉ đạo tuyển sinh của nhóm GX và các Tiểu ban chuyên môn, Tiểu ban kỹ thuật đã được thành lập để thực hiện các khâu kỹ thuật chuẩn bị cho đăng ký và xét tuyển sinh. Mọi công tác chuẩn bị (phần mềm, thiết bị máy chủ, hệ thống mạng,…) đã hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu xét tuyển chung của nhóm. Nhóm GX đã lập một Website chung để công bố các thông tin tuyển sinh của nhóm cho thí sinh tại địa chỉ http://tsgx.vn. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia, Tiểu ban chuyên môn của nhóm GX sẽ tiếp tục họp thử nghiệm một cách tổng thể phần mềm xét tuyển và các giải pháp chung của nhóm.

Nguyên tắc xét tuyển của nhóm GX là xét tuyển theo nhóm ngành: Một nhóm ngành bao gồm một hoặc vài ngành đào tạo của một trường thuộc nhóm GX, được ấn định một mã ngành/nhóm ngành.

Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Mỗi nguyện vọng ứng với một mã xét tuyển, nếu thí sinh trúng tuyển theo một nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau nữa. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một nhóm ngành chỉ căn cứ trên kết quả Điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào (1, 2, 3 hay 4) giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó.

Công thức tính Điểm xét (ĐX): Đối với tổ hợp môn xét tuyển không có môn chính; Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn chính (Điểm ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển. Mức điểm ưu tiên xét tuyển do các trường quy định riêng và được công bố trên website của trường).

Nhóm GX sẽ công bố thông tin về mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa các tổ hợp môn xét tuyển vào một ngành của một trường để thí sinh biết trước khi ĐKXT.

Về công bố kết quả xét tuyển, ông Điền cho biết, tùy vào từng trường thành viên của nhóm GX, Điểm chuẩn trúng tuyển cho mỗi nhóm ngành sẽ được công bố theo 2 cách: Điểm chuẩn trúng tuyển theo tổng điểm của ba môn xét tuyển (ví dụ 18,5; 24,0 … Điểm chuẩn trúng tuyển theo thang 10 phù hợp với công thức tính Điểm xét, lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy (ví dụ 6,85; 8,20…)

Dưới đây mà thông tin tuyển sinh của 12 trường trong nhóm GX:

TT Tên trường Mã trường Website thông tin tuyển sinh
1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội BKA http://ts.hust.edu.vn
2 Trường Đại học Kinh tế quốc dân KHA https://www.neu.edu.vn
3 Trường Đại học Xây dựng XDA http://tuyensinh.nuce.edu.vn
4 Trường Đại học Ngoại thương NTH http://www.ftu.edu.vn
5 Trường Đại học Thủy lợi TLA http://tuyensinh.tlu.edu.vn
6 Trường Đại học Giao thông vận tải GHA http://www.utc.edu.vn
7 Trưởng Đại học Mỏ-Địa chất MDA http://ts.humg.edu.vn
8 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội DCN http://tuyensinh.haui.edu.vn
9 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA http://tuyensinh.utt.edu.vn
10 Học viện Ngân hàng NHH http://tuyensinh.hvnh.edu.vn
11 Trường Đại học Thăng Long DTL http://thanglong.edu.vn
12 Học viện Chính sách và Phát triển HCP http://www.apd.edu.vn

Theo Hồng Hạnh/ Dân trí

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular