Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Sỹ Quan chính trị năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy, cụ thể như sau:
Điểm chuẩn vào trường Sỹ Quan chính trị năm 2018

Tên trường/Đối tượng Điểm chuẩn Ghi chú
a) Tổ hợp C00  
Thí sinh Nam miền Bắc 25.75 Thí sinh mức 25,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 8,50.
Thí sinh Nam miền Nam 24.00 Thí sinh mức 24,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 7,00.
b) Tổ hợp A00 
Thí sinh Nam miền Bắc 18.35 Thí sinh mức 18,35 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 6,60
Thí sinh Nam miền Nam 19.65
c) Tổ hợp D01  
Thí sinh Nam miền Bắc 21.05
Thí sinh Nam miền Nam 19.80

Comments

comments