fbpx
Monday, April 22, 2024
HomeĐiểm chuẩnĐiểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 3 năm qua 2017-2016-2015

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 3 năm qua 2017-2016-2015

Điểm chuẩn của 3 năm gần đây của trường Đại học Luật Hà Nội được thống kê chi tiết dưới đây.
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 3 năm gần đây:

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017 Ghi chú
Luật 52380101 A01 24,5 24,50 1590
Luật 52380101 A00 23 23,25 24 23,42
Luật 52380101 C00 26 26,25 27,5 26,58
Luật 52380101 D01 21,25 21,75 23,5 22,17
Luật kinh tế 52380107 A01 26,75 26,75 300
Luật kinh tế 52380107 A00 25 25,25 27 25,75
Luật kinh tế 52380107 C00 27,5 28 28,75 28,08
Luật kinh tế 52380107 D01 23,5 23,75 25,75 24,33
Luật thương mại quốc tế 52110101 A01 26,25 26,25 120 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
Luật thương mại quốc tế 52110101 D01 30,25 31,25 25,25 28,92 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) 52220201 A01 24,5 24,50 60 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) 52220201 D01 28,58 29,25 24 27,28 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

Comments are closed.

Most Popular