fbpx
Wednesday, February 28, 2024
HomeTin tuyển sinhĐH Giao thông vận tải công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm...

ĐH Giao thông vận tải công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2016 tuyển sinh 5.000 chỉ tiêu. Trong đó cơ sở chính tại Hà Nội sẽ tuyển 3.00 chỉ tiêu, cơ sở 2 tại TPHCM tuyển mới 1.500 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu được phân theo từng ngành.

Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo ngành, sử dụng kết quả kỳ thi THPT  Quốc Gia để xét tuyển. Trường xét tuyển theo hai tổ hợp môn thi là Toán, Lý, Hoá và Toán, Lý, tiếng Anh. Trường hợp thí sinh có kết quả thi 3 môn bằng nhau, Nhà trường sẽ ưu tiên xét tổng điểm môn Toán và Lý cao hơn, nếu vẫn bằng nhau sẽ ưu tiên xét điểm môn Toán cao hơn.

Hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Các ngành Kĩ thuật xây dựng công trình GT, Kĩ thuật xây dưng, Kĩ thuật điện, điện tử, Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá, Kĩ thuật điện tử, truyền thông đào tao 9 học kỳ (4,5 năm); các ngành còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm).

Chương trình chuyên sâu chất lượng cao ngoài học phí, sinh viên sẽ phải đóng thêm kinh phí phục vụ nâng cao chất lượng.

Tên ngành đào tạo Tổ hợp môn thi xét tuyển Chỉ tiêu
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Toán, Lý, Hóa   888
  Toán, Lý, Tiêng Anh 297
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao cầu – Đường bộ Việt

-Anh)

Toán, Lý, Hóa 25
  Toán, Lý, Tiêng Anh 25
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao cầu – Đường bộ Việt – Pháp) Toán, Lý, Hóa 20
  Toán, Lý, Tiêng Anh 20
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông Đô thị Việt – Nhật) Toán, Lý, Hóa 13
  Toán, Lý, Tiêng Anh 12
Kỹ thuật xây dựngv

(Chương trình tiên tiến chuyên sâu Xây dựng công trình giao thông)

Toán, Lý, Hóa 25
  Toán, Lý, Tiêng Anh 25
Công nghệ thông tin Toán, Lý, Hóa 150
  Toán, Lý, Tiêng Anh 50
Kỹ thuật cơ khí Toán, Lý, Hóa 428
  Toán, Lý, Tiếng Anh 142
Kỹ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lý, Hóa 94
  Toán, Lý, Tiêng Anh 31
Kỹ thuật điện, điện tử Toán, Lý, Hóa 94
  Toán, Lý, Tiêng Anh 31
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Toán, Lý, Hóa 90
  Toán, Lý, Tiêng Anh 30
Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Hóa 83
  Toán, Lý, Tiêng Anh 27
Kinh tế Toán, Lý, Hóa 45
  Toán, Lý, Tiêng Anh 15
Kinh tế xây dựng Toán, Lý, Hóa 60
  Toán, Lý, Tiêng Anh 20
Kinh tê xây dựng Toán, Lý, Hóa 20
(Chương trình chất lượng cao KTXD công trình Giao thông Việt – Anh) Toán, Lý, Tiêng Anh 20
Kế toán Toán, Lý, Hóa 71
  Toán, Lý, Tiêng Anh 24.
Kê toán Toán, Lý, Hóa 13
(Chương trình chất lương cao Ke toán tổng hơp Việt-Anh) Toán, Lý, Tiêng Anh 12
Khai thác vận tải Toán, Lý, Hóa 90
  Toán, Lý, Tiêng Anh 30
Kinh tế vận tải Toán, Lý, Hóa 90
  Toán, Lý, Tiêng Anh 30
Kỹ thuật môi trường Toán, Lý, Hóa 38
  Toán, Lý, Tiêng Anh 12
Công nghệ kĩ thuật giao thông Toán, Lý, Hóa 38
  Toán, Lý, Tiêng Anh 12
Kỹ thuật xây dựng Toán, Lý, Hóa 180
  Toán, Lý, Tiêng Anh 60
Kỹ thuật xây dựng

(Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp)

Toán, Lý, Hóa 10
  Toán, Lý, Tiêng Anh 10

 

 

Đối với cơ sở phía Nam, tổng chỉ tiêu tuyển mới là 1.500 SV, được phân cho các ngành như sau:

 

Tên ngành đào tạo Tổ hợp môn thi xét tuyển Chỉ tiêu
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Toán, Lý, Hóa 440
  Toán, Lý, Tiêng Anh 145
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(Chương trình chất lượng cao cầu – Đường bộ Việt

-Anh)

Toán, Lý, Hóa 20
  Toán, Lý, Tiêng Anh 20
Kỹ thuật xây dựng Toán, Lý, Hóa 128
  Toán, Lý, Tiêng Anh 42
Kỹ thuật cơ khí Toán, Lý, Hóa 90
  Toán, Lý, Tiêng Anh 30
Kỹ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lý, Hóa 38
  Toán, Lý, Tiêng Anh 12
Kỵ thuật điện, điện tử Toán, Lý, Hóa 30
  Toán, Lý, Tiêng Anh 10
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Toán, Lý, Hóa 30
  Toán, Lý, Tiêng Anh 10
Công nghệ thông tin Toán, Lý, Hóa 38
  Toán, Lý, Tiêng Anh 12
Khai thác vận tải Toán, Lý, Hóa 15
  Toán, Lý, Tiêng Anh 5
Khai thác vận tải (Chương trình chât lượng cao Quy hoạch và Quản lý GTVT Đô thị Việt – Pháp) Toán, Lý, Hóa 15
  Toán, Lý, Tiêng Anh 15
Kinh tế vận tải Toán, Lý, Hóa 30
  Toán, Lý, Tiêng Anh 10
Kinh tế xây dựng Toán, Lý, Hóa 87
  Toán, Lý, Tiêng Anh 28
Kinh tế Toán, Lý, Hóa 38
  Toán, Lý, Tiêng Anh 12
Kế toán Toán, Lý, Hóa 45
  Toán, Lý, Tiêng Anh 15
Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Hóa 38
  Toán, Lý, Tiêng Anh 12
Kỹ thuật môi trường Toán, Lý, Hóa 30
  Toán, Lý, Tiêng Anh 10

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular