Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý học kỳ 1 lớp 12

0
5092

Trắc nghiệm 12 – ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ – HỌC KÌ I (Tham khảo)


 

 

 A. Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng.               B. Biểu thể hiện quy mô
và cơ cấu.
C. Biểu dồ thể hiện cơ cấu.                                   D. Biểu đồ thể
hiện sự gia tăng.
Câu 40. Dựa vào Atlat trang  25 thứ tự từ Bắc xuống Nam là các vườn quốc gia:
A. Ba Bể, Cúc Phương, Bạch Mã, Cát Tiên.
B. Cúc mPhương, Bạch Mã, Cát Tiên, Ba Bể.
C. Bạch Mã, Cát Tiên, Cúc Phương, Ba Bể.

D. CátTiên, Cúc Phương, Ba Bể, Bạch Mã.

Comments

comments